Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie o triedení odpadu

V poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch, čo výrazne ohrozuje systém zberu prostredníctvom organizácie, ktorá momentálne financuje zber druhotných surovín v našej obci. Ak  táto organizácia prestane preplácať náklady na separovaný zber, každý si dokáže ľahko vypočítať, o akú sumu narastie poplatok. Ak máme pri vývoze komunálneho poplatku v dvojtýždňových intervaloch poplatok 27,00€ na osobu, nárast poplatku o 3 komodity s intervalom 1 x mesačne bude viac ako dvojnásobný.

 

Podobná situácia je aj pri zbere BIO odpadu, ktorý je kontaminovaný igelitmi, plastami, alobalmi a iným odpadom, často aj živočíšneho pôvodu, čo výrazne predražuje nakladanie s týmto odpadom.

Z vyššie uvedených dôvodov pristúpilo Ponitrianske združenie obcí, ktoré nám zabezpečuje zvoz separovaného odpadu, k reklamačnému poriadku. Posádka, ktorá vykonáva zber, je vybavená mobilným telefónom s dátovým pripojením a dokumentuje nádoby priamo na obci, aby sme mali dôkazový materiál, prečo nebola nádoba vyvezená.

 

Nakoľko sa v našej obci pri poslednom vývoze papiera a biologického odpadu takéto prípady vyskytli, čo budeme riešiť s majiteľmi smetných nádob, vyzývame všetkých občanov, aby striktne dodržiavali pravidlá separovania odpadu. V harmonograme odpadu, ktorý obdržala každá domácnosť (vo vydaní občasníka Pelikán v decembri 2017) a ktorý je tiež vyvesený vo vývesných tabuliach vo všetkých častiach obce a na internetovej stránke obce  je presne vymedzené kedy sa aký odpad  vyváža a  aký odpad do ktorej nádoby môže byť daný.

 

Nedodržiavanie pravidiel separovania je porušenie platného VZN, za čo bude uložená pokuta do výšky 1 500,00 €.