Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

11.04.2024 SÚBOR

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu


Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

09.04.2024

Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Adriana Kyštáková

03.04.2024 SÚBOR

Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Adriana Kyštáková


Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

15.02.2024 SÚBOR

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj


Oznámenie o začatí stavebného konania Kopečný a Kopečná

18.01.2024 SÚBOR

Verejná vyhláška


Zámer na prenájom nebytových priestorov

29.09.2023 SÚBOR

Zámer na prenájom nebytových priestorov v budove súp. číslo 187 v Nových Sadoch


Zámer na prenájom - Packeta

28.08.2023 SÚBOR

Navrh: Zámer prenajat’ majetok ako pripad hodny osobitného zretela


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na rok 2021 - 2027

14.03.2023 SÚBOR

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na rok 2021 - 2027


Záverečný účet Obce Nové Sady 2018

26.02.2019 SÚBOR

Záverečný účet obce 2018