Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.04.2021

Zmluva o dielo

30/2021

Neuvedené

JOMAKSTAV, s.r.o.

Obec Nové Sady

07.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

29/2021

Neuvedené

Saková Marcela

Obec Nové Sady

31.03.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 7. marca 2018

28/2021

Neuvedené

Iveta Horváthová

Obec Nové Sady

06.04.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnopredajnej zmluve

27/2021

Neuvedené

Pavol Polaček

Obec Nové Sady

18.03.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

26/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s., Bratislava

Obec Nové Sady

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

25/2021

Neuvedené

Slovensá republika-Štatistický úrad SR

Obec Nové Sady

15.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

24/2021

Neuvedené

Energie 2, a.s.

Obec Nové Sady

16.03.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

23/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Nové Sady

11.03.2021

kúpnopredajná zmluva

22/2021

Neuvedené

Pavol Polaček

Obec Nové Sady

10.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2021

Neuvedené

Kopčanová Ľubica

Obec Nové Sady

08.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

20/2021

Neuvedené

Pinkavová Zuzana

Obec Nové Sady

17.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021-222-13 zo dňa 23.9.2019

19/2021

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Nové Sady

17.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

18/2021

Neuvedené

Ďuračková Viera

Obec Nové Sady

11.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

17/2021

Neuvedené

Iveta Horváthová

Obec Nové Sady

29.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

16/2021

Neuvedené

Varga Jozef

Obec Nové Sady

29.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

15/2021

Neuvedené

Fačkovec Peter

Obec Nové Sady

29.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

14/2021

Neuvedené

Štefeková Ivona

Obec Nové Sady

27.01.2021

Dodatok č. 1

13/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Obec Nové Sady

15.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

12/2021

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

11/2021

Neuvedené

Eva Pacovská - zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

10/2021

Neuvedené

Nadácia SPP

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

9/2021

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

8/2021

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

7/2021

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Nové Sady

14.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

6/2021

Neuvedené

SPP, a. s.

Obec Nové Sady

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: