Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť