Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Otvorenie poradovníka na prideľovanie obecných nájomných bytov

Obec Nové Sady oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že otvára poradovník na prideľovanie obecných nájomných bytov.

Poradovník bude otvorený od 14. júla 2022 do 25. augusta 2022.  Počas otvorenia poradovníka bude Obec Nové Sady prijímať žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

Žiadosť o pridelenie bytu musí obsahovať adresu žiadateľa, telefónický kontakt, mailovú adresu a informáciu, o aký byt má žiadateľ záujem. Obec disponuje 1, 2 a 3 izbovými bytmi.

Žiadosť môžete doručiť poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Nových Sadoch do vyššie uvedeného termínu. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú do poradovníka zaradené.

V prípade otázok sa môžete informovať na tel. čísle 037/7894864.

Vzor žiadosti a čestné vyhlásenie nájdete v dokumente nižšie:

žiadosť a čestné vyhlásenie (479.95 kB)

Vyvesené: 14. 7. 2022

Dátum zvesenia: 25. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť