Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

 

 

Správne konanie

 

Správne konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Nové Sady, Obecný úrad Nové Sady č. 177, 951 24,

alebo elektronicky na adresu: marta.slosarova@novesady.sk

v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

 

Začaté správne konania: dokument na stiahnutie

Stránka

  • 1