Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Nové Sady podľa paragrafu 4, odsek 4, Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení Zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: 49,12%