Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Skládka biologického odpadu - jeseň 2019 - je otvorená do 30.11.2019 na pozemku pri cintoríne v Sile. Na túto skládku môžu občania vyvážať haluzinu, opílené konáre, kôrovie, vypílené stromy a pod. Vyvážanie akéhokoľvek iného odpadu na túto skládku je prísne zakázané (komunálny, veľkorozmerný, nebezpečný odpad, plasty a iné).