Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Nové Sady podľa paragrafu 4, odsek 4, Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení Zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: 49,12% 

Vyvesené: 28. 2. 2019

Dátum zvesenia: 16. 3. 2025

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK