Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Vyčlenenie pozemkov do náhradného užívania - ZMENA

Dňa 1.9.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 153/2017 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Dotknutými uvedeným zákonom sú vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania. Títo si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme. Doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 28.2.2018.

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na okresný úrad:

  • rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť
  • navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerené“
  • navrhovateľ vlastní v k.ú. dostatok výmery
  • doterajší náhradný pozemok je identický
  • doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

 

Náležitosti a prílohy potrebné k návrhu sú uvedené v samotnom tlačive.

Usmernenie

VZOR - návrh na začatie konania

Vyvesené: 10. 1. 2018

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK