Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Vyvesené: 9. 10. 2018

Dátum zvesenia: 24. 10. 2018

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK