Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad Nové Sady - "Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady"

Typ: ostatné
Obecný úrad Nové Sady - "Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady"

Informácia o realizácii projektu - Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Obec Nové Sady zrealizovala projekt „Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady" na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá dňa 9.11.2017 a schválená výška príspevku bola 168 150,00 EUR.

Začatie realizácie projektu: 8.2018 - ukončenie realizácie projektu: 12.2018.

Projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v obci Nové Sady. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k predpokladanému rastúcemu počtu obyvateľov obce Nové Sady. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom zvýšenia kapacity existujúcej materskej školy.


Realizáciou projektu dôjde v obci Nové Sady k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí..

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

- Aktivita 1: Prístavba, rekonštrukcia, dispozičné zmeny a vstup pre imobilných

- Aktivita 2: Vnútorné vybavenie novej triedy MŠ


Vytvorené: 7. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2019 11:12
Autor: