Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Šport

 

Z histórie... 

Túžba po zábave a súperení bola vždy dôležitým prvkom nátury ľudí tunajšieho kraja. Počnúc jednoduchými detskými hrami, až po novodobé kolektívne hry. Nesmieme zabúdať na obľúbený stolný tenis, šach, volejbal alebo atletiku. V medzivojnovom období bol založený Športový klub Ašakerť, spoločný pre Ašakerť (dnes Nové Sady), Silu a Čab. Orientovaný bol hlavne na futbal. Pre nedostatok hráčov a finančných prostriedkov klub zaniko.
V roku 1963 športovci a priaznivci športu vybudovali futbalové ihrisko pri železničnej stanici, šatne, vodovod, sociálne zariadenia a areál oplotili. Športová organizácia pracovala pod názvom Telovýchovná jednota Slávia Nové Sady a mala 102 členov. Futbalisti hrali v II. A. triede.
Už v roku 1958 sa v obci začalo s inou športovou činnosťou – hádzanou. Ihrisko medzi školou a železničnou traťou bolo dokončené 28. júna 1964. Naši hádzanári sa umiestnili v celoštátnej žiackej súťaži v Olomouci na 2. mieste. roku 1965 hrali dorastenci v I. lige. Do Nových Sadov prichádzal hrať aj Tatran Prešov, no nie vyhrávať!
29. mája 1965 porazili naši hráči vybrané mužstvo Budapeštianskej župy. 19. a 20. júna 1965 sa na našom ihrisku konala kvalifikácia žien o postup do I. celoštátnej ligy. V júli 1966 bol u nás usporiadaný turnaj za účasti našich hádzanárov, Tatrana Prešov, Sparty Praha, Dukly Praha a Spartaka Olomouc. Naše družstvo skončilo na 2. mieste. V roku 1968 sa na hádzanárskom ihrisku v Nových Sadoch konalo priateľské stretnutie domácich hádzanárov Slávie s juniorskou reprezentáciou ČSSR.
Hádzanársky oddiel mal družstvá žiakov, žiačok, dorastencov, dorasteniek, žien aj mužov. V roku 1982 Telovýchovná jednota vykazovala vynikajúce výsledky. V areáli futbalového ihriska dobudovali zasadačku, ktorá slúžila aj k cvičeniu, vybudované bolo aj detské ihrisko. Členovia Telovýchovnej jednoty Elektroporcelán zastrešili tribúnu. Futbalisti hrávali striedavo v okresnej 2. alebo 3. triede, lepšie výsledky dosiahli v roku 1985. Žiacke a dorastenecké futbalové družstvá dosahovali priemerné výsledky. 
V roku 1998/1999 sa podarilo znovu založiť žiacke družstvo – základ pre budúcnosť futbalu. V sezóne 1999/2000 zostúpilo A mužstvo do III. A triedy. Činnosť oživuje aj mužstvo dorastencov.
Veľmi dobrú prácu vykazoval Oddiel pohybovej výchovy žien. Pravidelne ho navštevovalo 15 žien. V októbri 2000 sa začali ženy stretávať na spoločnom cvičení kalanetiky. Podnetom na začatie organizovaného cvičenia bol záujem viacerých žien zúčastňovať sa takejto aktivity. Cvičiteľka Melánia Beťková dochádzala z Nitry. Na cvičeniach sa v zimných mesiacoch schádzalo až 40 žien. Neskoršie vedenie prevzala a do konca mája 2007 viedla študentka Martina Mažárová. Cvičenie naďalej pokračovalo v hojnom počte cvičeniek pod vedením p. Ivety Gabrielovej. Začiatkom školského roka 2009/2010 došlo k zmene cvičiteľky. Cvičí sa opäť pod vedením Mgr. Martiny Hirkovej Mažárovej a to v pondelok a vo štvrtok o 18:00 hod. v Základnej škole v Nových Sadoch.
V roku 2006 /28. januára/ došlo k zmene výboru miestnej organizácie Telovýchovnej jednoty v Nových Sadoch. Boli zvolení noví členovia výboru TJ Nové Sady:


predseda: Augustín Hurta
podpredseda: Ivan Mareček, Juraj Závodný
tajomník: Peter Galbavý
hospodár: Peter Náhlik
pokladník: Marta Šlosárová

Členovia: Michal Šmitala, Ing. Jaroslav Klepanec, Marian Čulák, Radoslav Šmitala, Jaroslav Fúska, Jozef Krasňanský, Oto Zelenák, Ján Hotový, Eduard Pónya, Ivan Benkovič, Milan Šlosár, Milan Roman.

Požiar v športovom areáli v Nových Sadoch 18. augusta 2007 spôsobil nemalé materiálne škody a na chvíľu sa morálne podpísal aj pod výsledky futbalového klubu. Kabínky hráčov, rozhodcovská miestnosť a sprchy vyhoreli úplne a plamene poškodili aj zasadačku. Zhoreli tiež lopty a časť výstroja hráčov. Situácia sa podpísala aj pod ďalšie neúspechy. Ale netrvalo to dlho. Akoby nešťastie znásobilo sily hráčov a spôsobilo ešte silnejšie zoskupenie tímu. Nasledovali brigády, ruku k dielu priložila aj obec. Pomoc poskytol aj Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu formou zakúpenia nových dresov a lôpt.


Členovia výboru pracovali v tomto zložení až do uskutočnenia výročnej schôdze 5. 2. 2011 kedy došlo k voľbe nového výboru. 

Predseda: Peter Bartoš
Podpredseda: Oto Zelenák
Tajomník: Michal Šmitala
Hospodár: Peter Náhlik
Pokladník: Marta Šlosárová

Členovia: Juraj Závodný, Peter Farkaš, Ivan Mareček, Peter Novotný, Igor Hirka, Jozef Mako, Ján Hotový, Roman Fúska, Milan Búcora, Jozef Krasňanský, Roman Hruboň, Ing. Martin Ingeli, Peter Galbavý.