Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Slovenský zväz včelárov

 

V roku 1924 náš obyvateľ, učiteľ Viliam Šimko, sa odsťahoval do Nitry, kde bol zakladajúcim
členom organizácie Slovenského zväzu včelárov. Pracoval ako predseda a funkciu tajomníka
vykonával Ernest Šaško z Malého Zálužia. Obvodným dôverníkom pre Nové Sady, Čab a Silu
bol Milan Krchniak z Nových Sadov, ktorý bol členom organizácie od roku 1951. Staral sa o
dobrý zdravotný stav včelstiev, zabezpečovanie liečiv, cukru atď. Pri príležitosti 70. narodenín v
roku 1997 mu bola udelená bronzová plaketa Zväzu včelárov. Odvtedy je dôverníkom Miloš
Mažár.
V súčasnosti sú v Nových Sadoch organizovaní 14 včelári, najaktívnejší Miloslav Pavle,
Ing. Dušan Slížik a Róbert Fačkovec, z najmladších napríklad Miloš Kožák, Miroslav Novotný a
Tomáš Líška. K obetavým včelárom patrí dlhé roky Viliam Záhora, ktorý bol v minulosti
dôverníkom Spolku včelárov Slovenska v Nových Sadoch.