Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Jednota dôchodcov Slovenska

 

Združuje občanov staršieho veku bez rozdielu národností, náboženstva a politickej príslušnosti,
ktorí rešpektujú jej program a stanovy. Jej poslaním je aktivizovať dôchodcov informačnými a
vzdelávacími metódami a kultúrno – spoločenskou činnosťou. Aktivity sú prispôsobené
záujmom členov. Výbor zabezpečuje prednášky so spoločensko–zdravotníckou tematikou, v
letných mesiacoch sú organizované návštevy termálnych kúpalísk, členovia sú pozývaní na
prezentácie rôznych spoločností. Organizácia podporuje oslavy Medzinárodného dňa detí,
spolupracuje s miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža a COOP Jednota,
spotrebné družstvo v Nových Sadoch. Dňa 24. marca 2007 začal svoju činnosť Klub
dôchodcov, ktorý sa nachádza v školskej bytovke za Základnou školou. V tomto čase má
organizácia 80 členov.