Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Červnený kríž

 

V kronike obce Nové Sady sa prvýkrát dočítame o organizácii Československého Červeného
kríža (ČSČK) v roku 1963. Niektorí občania sú jej členmi od roku 1954 dodnes. V roku 1963
mala organizácia 150 členov, predsedom bol Gustáv Margetín. Bohatá činnosť organizácie
spočívala v pomoci miestnemu lekárovi vo vykonávaní zdravotníckej práce a tiež získavala
darcov krvi. Po náhlej smrti predsedu v apríli 1971 začala činnosť organizácie stagnovať. Po
manželovi prevzala funkciu Helena Margetínová. V decembri 1975 výborne reprezentovali
organizáciu dobrovoľné sestry Cecília Maruniaková, Helena Margetínová a Anna Škvareninová
na zdravotníckej súťaži v Nitre. V roku 1979 darovalo krv až 83 dobrovoľných darcov krvi z
Nových Sadov. Organizácie získala 8 Jánskeho plakiet. Funkciou po Helene Margetínovej
prebrala Emília Kulíšková.
15. mája 1999 bol zvolený nový výbor. Predsedníčkou sa stala Emília Krčmárová,
podpredsedníčkou Eva Mažárová, pokladníčkou Iveta Horváthová, revízorkou Emília
Margetínová a členkami výboru Agáta Beláková, Kvetoslava Molnárová, Blažena Mesárošová a
Ingrid Homzová. V tomto zložení výbor pracuje dodnes. Organizácia poriada zdravotné
prednášky, stretnutia darcov krvi, podieľa sa na získavaní bezpríspevkových darcov krvi a
nových členov organizácie. Súčasťou činnosti je aj pomoc starým a chorým spoluobčanom a iné
humanitárne akcie. Miestna organizácie Slovenského Červeného kríža spolupracuje so
Základnou a Materskou školou v Nových Sadoch a ďalšími organizáciami v obci a okolí. K 14.
augustu 2008 evidujeme 80 členov.