Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

8/2021

Neuvedené

Slovenské národné múzeum

Múzeum Nové Sady

06.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

7/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

22.07.2021

Nájomná zmluva

6/2021

Neuvedené

Slovenské národné múzeum

Múzeum Nové Sady

14.07.2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

5/2021

Neuvedené

osobny.udaj.sk

Múzeum Nové Sady

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

4/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

21.06.2021

Zmluva č. 959/2021 o poskytnutí dotácie na podporu športu

3/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

12.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

2/2021

Neuvedené

Energie 2, a.s.

Múzeum Nové Sady

07.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

1/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Múzeum Nové Sady

25.11.2020

Príkazná zmluva č. 10 VO EL

3/2020

Neuvedené

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Múzeum Nové Sady

22.10.2020

Zmluva č. 332/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

2/2020

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

21.10.2020

Príkazná zmluva č. 21 VO/06/2020/PL

1/2020

Neuvedené

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV

Múzeum Nové Sady

02.07.2019

Zmluva č. 115/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

04/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 373/2019

03/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 408/2019

02/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

22.03.2019

Zmluva č. 4/2019

01/2019

Neuvedené

HASIL - HD, s.r.o.

Múzeum Nové Sady

26.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

07/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Múzeum Nové Sady

30.08.2018

Zmluva o dielo

06/2018

Neuvedené

Martin Daniš

Múzeum Nové Sady

20.07.2018

Zmluva č. 18160128

05/2018

Neuvedené

Nadácia ZSE

Múzeum Nové Sady

06.06.2018

Zmluva č. 454/2018

04/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

31.05.2018

Zmluva č. 274/2018

03/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

07.02.2018

Zapožičanie výstavy - M.R.Štefánik

02/2018

Neuvedené

Hvezdáreň v Partizánskom

Múzeum Nové Sady

07.02.2018

Zapožičanie výstavy - Pozvali nás do vesmíru

01/2018

Neuvedené

Hvezdáreň v Partizánskom

Múzeum Nové Sady

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

6/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Prima Banka Slovensko a.s.

16.10.2017

Zmluva o výpožičke

5/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Mgr. Martin Baláž

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

4/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Nadácia ZSE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: