Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2017

Zmluva č. 41/2017

1/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

15.06.2017

Zmluva o výpožičke

2/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

26.06.2017

Zmluva č. 325/2017

3/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

4/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Nadácia ZSE

16.10.2017

Zmluva o výpožičke

5/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Mgr. Martin Baláž

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

6/2017

Neuvedené

Múzeum Nové Sady

Prima Banka Slovensko a.s.

07.02.2018

Zapožičanie výstavy - Pozvali nás do vesmíru

01/2018

Neuvedené

Hvezdáreň v Partizánskom

Múzeum Nové Sady

07.02.2018

Zapožičanie výstavy - M.R.Štefánik

02/2018

Neuvedené

Hvezdáreň v Partizánskom

Múzeum Nové Sady

31.05.2018

Zmluva č. 274/2018

03/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

06.06.2018

Zmluva č. 454/2018

04/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

20.07.2018

Zmluva č. 18160128

05/2018

Neuvedené

Nadácia ZSE

Múzeum Nové Sady

30.08.2018

Zmluva o dielo

06/2018

Neuvedené

Martin Daniš

Múzeum Nové Sady

26.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

07/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Múzeum Nové Sady

22.03.2019

Zmluva č. 4/2019

01/2019

Neuvedené

HASIL - HD, s.r.o.

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 408/2019

02/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 373/2019

03/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

02.07.2019

Zmluva č. 115/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

04/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

21.10.2020

Príkazná zmluva č. 21 VO/06/2020/PL

1/2020

Neuvedené

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV

Múzeum Nové Sady

22.10.2020

Zmluva č. 332/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

2/2020

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1