Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Plánované kultúrne a iné podujatia v Obci Nové Sady v roku 2017

Typ: ostatné
.

JANUÁR:

• 22.01.2017 Ekumenická pobožnosť v rímsko-katolíckom kostole

 

FEBRUÁR:

• 05.02.2017 Komorný koncert SZUŠ Evy Pacovskej v kaštieli Nové Sady

• 09.02.2017  Stretnutie evanjelických kňazov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu v kaštieli, spojené s prehliadkou Múzea Nové Sady

• 11.02.2017  Ples Jednoty dôchodcov Nové Sady na obecnom úrade

• 25.02.2017 Fašiangová zabíjačka pri obecnom úrade

 

MAREC:

• 08.03.2017  Zhromaždenie miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Nových Sadoch na obecnom úrade

• 09.03.2017  Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Nových Sadoch na obecnom úrade

• 30.03.2017  Exkurzia kaštieľa v rámci projektu „Úspešné projekty inšpirujú“, organizátor Agroinštitút Nitra, š.p., Europe Direct – Nitra a Európska únia

 

APRÍL:

• 16.–17.03.2017  Vystúpenie DFS Pelikánika k Veľkej noci v kostoloch

• 30.04.2017 Stavanie mája v parku pri obecnom úrade Nové Sady a v častiach Sila, Ceroviny, Kotrbál

 

MÁJ:

• Deň matiek v základnej škole

 

JÚN:

• 03.06.2017 Deň detí na futbalovom ihrisku

• 10.06.2017  Obecný výlet

 

AUGUST:

• 05.08.2017 Letná slávnosť v parku (kultúrny program, múzeum, disko zábava do rána)

 

SEPTEMBER:

• 16.09.2017 Novosadská brázda (1. ročník) pri PD Devio

• Poďakovanie za úrodu v kostoloch (DFS Pelikánik)

 

OKTÓBER:

• Novosadské hody

• Šarkaniáda v spolupráci so Zväzom poľovníkov Nové Sady

• Posedenie Jednoty dôchodcov v Nových Sadoch

 

DECEMBER:

• Mikuláš v kaštieli

• Vianočná besiedka v základnej škole

• Vianočná kvapka krvi v základnej škole

• Vianoce v kostoloch (DFS Pelikánik)

 

CELOROČNE:

• Kaštieľ Ghýczyovcov - Múzeum Nové Sady - prehliadky s aktuálnou výstavou,

• Obecná knižnica na I. poschodí obecného úradu (výpožičný čas: pondelok 13:30 – 17:00 hod., streda 13:00 – 17:00 hod.),

• Multifunkčné ihrisko pri základnej škole s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry,

• Tréningy Nové Sady – cvičenia pre začiatočníkov, pokročilých na obecnom úrade alebo vonku,

• Detský folklórny súbor PELIKÁNIK – nácviky prebiehajú na obecnom úrade,

• Súkromné základné umelecké školy: SZUŠ Evy Pacovskej, SZUŠ ART PEGAS – pôsobia v priestoroch základnej školy,

• Anglická škola LITTE Nitra s.r.o. – pôsobí v priestoroch základnej školy.


Vytvorené: 30. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: