Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tolerančný evanjelický a.v. kostol

 

Tolerančný evanjelický a.v. kostolKostol bol postavený po vydaní tolerančného patentu Jozefom II. počas pôsobenia farára Pavla Korbélyiho s pomocou patrónov Jána a Ľudovíta Ghýczyho. Jeho posviacka sa konala 5.10.1786. Postavený bol bez veže, z tvrdého materiálu. Pôdorys mal tvar obdĺžnika s rozmermi 18 x 10 x 7 m. Vstup sa nachádzal na severnej strane, južnú časť uzatvárala polkruhová apsida. Stavba bola pôvodne pokrytá dreveným šindľom a mala drevenú podlahu. 


V interiéri dominoval oltár so štyrmi drevenými dórskymi stĺpmi a drevenými sochami Mojžiša a Árona. Oltárny obraz znázorňoval dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom chráme. Po troch stranách kostola bol rozsiahly chór. Pôvodný organ mal 6 mutácií bez tremuly. Veža bola k modlitebnici pristavaná až po roku 1787 na základe kráľovského nariadenia zo dňa 2.2.1787.
Pôvodná veža bola asanovaná v roku 1819 počas pôsobenia kazateľa Adama Škultétyho. Na jej mieste bola v tom istom roku postavená nová drevená veža vysoká 14 m. V roku 1869 bola nevyhovujúca drevená veža rozobratá a na jej mieste bola postavená murovaná veža, ktorá je dodnes zachovaná. Posvätená bola 2. októbra 1869. Jej výška je 25 m a má štvorcový pôdorys so stranou 4 m. Zvony boli z pôvodnej drevenej veže. Zároveň sa uskutočnila i generálna oprava chrámu. Ďalšie menšie opravy boli vykonané v roku 1886 pred slávnosťou storočnej pamiatky jeho posvätenia. V decembri 1892 bol obnovený oltár a v máji 1893 boli urobené opravy chóru. Zároveň bola urobená nová betónová dlažba. V roku 1894 bol zakúpený za 900 zlatých nový organ. Ďalšie opravy kostola sa uskutočnili v roku 1900. 
V roku 1928 bola strecha kostola pokrytá pozinkovaným plechom, roku 1930 kostol opravili a boli zakúpené dva zvony. V roku 1955 bol posvätený nový oltárny obraz s výjavom Krista, zachraňujúceho topiaceho sa Petra, od akademického maliara Ľudovíta Vaníčka. V roku 1962 bola dokončená generálna prestavba kostola. Zachovaná ostala pôvodná tolerančná dispozícia s priestranným chórom aj veža.

 

  • Evanjelický a. v. farský úrad
  • Evanjelický augsburského vyznania
  • Farárka  v Nových Sadoch Mgr. Jana Juššíková
  • Kontakt: 037/78 941 08, 0918 828 148
  • ecavns@gmail.com