Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam pre občanov

Dátum: 13.01.2020
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 267
Oznam pre občanov

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia:


• Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.


• Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
o dezinfekciou pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí.
o zamedzením priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi).
o voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.


o Bezodkladným oznámením na RVPS Nitra (tel. 037/6536202, 0902 276 417, 0905 199 981) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 Pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%
 Pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
 Týždenná miera úmrtnosti výšia ako 3%
 Akýkoľvek klinický prejav (výtok z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.


• Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra zakazuje:
• Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva
• Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra (netýka sa domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miest, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
• Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov bez povolenia RVPS Nitra.
• Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.
• Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí.

 


Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z.


Tieto opatrenia platia do odvolania.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.