Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 11.novembra 2019

106/2022

Neuvedené

Obec Nové Sady

Bc. Lenka Hrašková

25.11.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

105/2022

15 000,00 EUR

Obec Nové Sady

Eva Pacovská - zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy

24.11.2022

Zmluva o výpožičke smetných nádob

104/2022

79,56 EUR

Obec Nové Sady

Martin Richweis

24.11.2022

Zmluva o výpožičke smetných nádob

103/2022

79,56 EUR

Obec Nové Sady

Martina Pucherová

24.11.2022

Zmluva o prepožičaní (nájme) miesta na pohrebisku

102/2022

140,00 EUR

Obec Nové Sady

Karol Fiam

24.11.2022

Zmluva o prepožičaní (nájme) miesta na pohrebisku

101/2022

140,00 EUR

Obec Nové Sady

Ing.Daniela Krčmárová

24.11.2022

Hrobové miesto

100/2022

140,00 EUR

Obec Nové Sady

Gabriela Bullová

18.11.2022

Výpožička smetných nádob na separovaný zber

99/2022

79,56 EUR

Obec Nové Sady

Branislav Boor

24.11.2022

Príkazná zmluva č. 42/VO/08/2022/PL-KS

98/2022

400,00 EUR

Obec Mužla

Obec Nové Sady

16.11.2022

Dodatok č.2 k zmluve z 14.10.2019

97/2022

Neuvedené

Obec Nové Sady

Roman Kollár

16.11.2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.apríla 2017

96/2022

Neuvedené

Obec Nové Sady

ZOEMEDI, s.r.o., Čakajovce

07.10.2022

Positka č. 6807455572

91/2022

136,80 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Nové Sady

07.10.2022

Poistka 6818319402

90/2022

19,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Nové Sady

13.10.2022

Hromadná licenčná zmluva

94/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Nové Sady

10.11.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

95/2022

366,88 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Nové Sady

10.10.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

92/2022

116,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bratislava

Obec Nové Sady

18.10.2022

Kúpna zmluva

93/2022

930,00 EUR

Obec Nové Sady

Ing. Miloš Mažár

07.10.2022

Zmluva o výpožičke

89/2022

79,56 EUR

Obec Nové Sady

Róbert Kostelec

03.10.2022

Dodatok - Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

86/2022

174,11 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Nové Sady

03.10.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

78/2022

116,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Nové Sady

30.09.2022

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 05.09.2019

85/2022

Neuvedené

Obec Nové Sady

Mário Pargáč

30.09.2022

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 16.09.2016

84/2022

Neuvedené

Obec Nové Sady

Eva Machalková

30.09.2022

Zmluva o prenájme smetných nádob

88/2022

77,76 EUR

Obec Nové Sady

Ing. Radoslav Pekár

30.09.2022

Zmluva o prenájme smetných nádob

87/2022

77,76 EUR

Obec Nové Sady

Róbert Dávidek

30.09.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

83/2022

14,00 EUR

Obec Nové Sady

Zdenka Fabová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: