Navigácia

Obsah

1

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Viac informácií: https://www.minv.sk/

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestnosti (190.61 kB)

 

počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb.pdf (175.29 kB)

Vyhlásenie volieb.pdf (188.83 kB)

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov volebných komisií.pdf (203.09 kB)

Vymenovanie zapisovateľka miestnej volebnej komisie.pdf (188.59 kB

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov.pdf (307.54 kB)

úradné hodiny zapisovateľky MVK.pdf (215.97 kB)