Navigácia

Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva

 

Komisia pre šport, kultúru a sociálnu oblasť

Ábelová Katarína

Brestovský Vladimír

Matulník Peter

Solgaj Daniel

Štefanka Jozef

Bisahová Elena

Černický Karol 

Daniš Stanislav

Fábiková Jana

Matulník Radoslav

doc. Ing. Martin Olejár, PhD. 

Pargáčová Miroslava

Ručkayová Gabriela 

Šunderlíková Marta 
 

Komisia pre verejný poriadok, výstavbu a životné prostredie

Drietomský Dušan

Ing. Ingeli Martin PhD.

Krošlák Milan

Matušík Patrik

Ing. Fábry Michal

 

Komisia pre verejný záujem
 

Ábelová Katarína

Drietomský Dušan

Matulník Peter

Krošlák Milan

Solgaj Daniel