Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

Typ: ostatné
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Nových Sadoch prebehla koncom roka 2008, ktorá mala za cieľ podporiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vo väčšej spádovej oblasti obce so zameraním na stabilizáciu počtu žiakov. Rekonštrukcia strechy na budove základnej školy vo výške 36 247,76 € bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu. Rekonštrukcia vonkajšej fasády, zateplenie a výmena okien a dverí, obstaranie vybavenia školských stolov a stoličiek, interaktívnych tabúl a počítačov bola spolu vo
výške 291 710,61 €, z toho sa časť financovala zo zdrojov európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu vo výške 275 821,05 € a časť z vlastných zdrojov vo výške 15 889,56 €.

Vytvorené: 30. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2017 23:38
Autor: