Navigácia

Obsah

Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Typ: ostatné
Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti v budove OÚ.Projekt rieši: kompletné zateplenie obvodových
stien, výmenu výplne vonkajších otvorov, doplnenie izolácie do strechy, výmenu svietidiel v podkrovných priestoroch, zateplenie sokla po
obvode budovy, úpravu odkvapových chodníkov a okolitého terénu tak, aby voda odtekala od budovy, výmenu bleskozvodu, realizáciu výťahu,
osadenie fotovoltických panelov na streche a ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácií. Cieľovou
skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý sú obyvatelia obce. Zároveň je tu snaha obce vytvoriť kvalitné, príjemne a zdraviu prospešné
prostredie pre užívateľov obecného úradu. V intenciách výzvy sa obec rozhodla vybudovať bezbariérový vstup do budovy OÚ ako aj
bezbariérový vstup do vyšších podlaží, ktorý bude riešený navrhnutým výťahom. Budova OÚ v súčasnosti nespĺňa predpoklady minimálnej
požiadavky na energetickú hospodárnosť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v budove OÚ.


Vytvorené: 30. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2018 07:50
Autor: