Navigácia

Obsah

Školstvo - Kontakty

 

Základná škola s materskou školou Nové Sady, 951 24

Základná Škola: Nové Sady 176 
Materská Škola: Nové Sady 377 
Riaditeľka ZŠ s MŠ Nové Sady: Mgr. Jana Gaťárová
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Stanislava Révayová 
Zástupkyňa MŠ: Mária Kulíšková
IČO ZŠ: 378 65 447 
e-mail ZŠ: zsnsady[at]gmail.com

 V emailovej adrese použite namiesto [at] symbol @
Tel. číslo MŠ: 037/7894115

 

Úradné hodiny v kancelárii školy (tel. 037/7894901)

Pondelok          8.00  -  10.00 hod.
Streda               8.00  -  15.00 hod.  
Štvrtok              13.30  -  15.00 hod.
Piatok               10.00  -   12.00 hod.

Úradné hodiny v riaditeľni

Pondelok   7.30  -  8.30 hod.           11.00  - 12.00 hod.
Utorok        7.30  -  8.30 hod.                  
Streda        7.30  -  8.30 hod.           13.00  - 14.00 hod.
Štvrtok        7.30  -  8.30 hod.                  
Piatok        7.30  -  8.30 hod.            11.00 – 12.00 hod.

Iný termín treba dohodnúť vopred telefonicky na č. t. 037/7894104

Osobný kontakt s pedagogickými pracovníkmi:

Každý deň pred vyučovaním do 7.45 hod. Iný termín treba dohodnúť vopred telefonicky na č. t. 037/7894104

Organizácia vyučovania :

1.vyučovacia hodina                     7.45  –   8.30 hod.     
2. vyučovacia hodina                    8.40  –   9.25 hod.   
3. vyučovacia hodina                    9.35  – 10.20 hod. 
4. vyučovacia hodina                  10.35  – 11.20 hod.
5. vyučovacia hodina                  11.30  – 12.15 hod.
6. vyučovacia hodina                  12.25  – 13.10 hod.  
7. vyučovacia hodina                  13.15  – 13.55 hod.