Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.08.2022

Zmluva o výpožičke

6/2022 Múzeum

Neuvedené

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Múzeum Nové Sady

17.08.2022

Zmluva o výpožičke

5/2022 Múzeum

500,00 EUR

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Múzeum Nové Sady

01.08.2022

Zmluva o dielo

4/2022 Múzeum

160,00 EUR

Nataly

Múzeum Nové Sady

14.07.2022

ZMLUVA č. 1558/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

3/2022 Múzeum

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Múzeum Nové Sady

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

2/2022 Múzeum

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Múzeum Nové Sady

21.06.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

1/2022 Múzeum

Neuvedené

Energie 2, a.s.

Múzeum Nové Sady

01.10.2021

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

8/2021

Neuvedené

Slovenské národné múzeum

Múzeum Nové Sady

06.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

7/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

22.07.2021

Nájomná zmluva

6/2021

Neuvedené

Slovenské národné múzeum

Múzeum Nové Sady

14.07.2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

5/2021

Neuvedené

osobny.udaj.sk

Múzeum Nové Sady

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

4/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

21.06.2021

Zmluva č. 959/2021 o poskytnutí dotácie na podporu športu

3/2021

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

12.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

2/2021

Neuvedené

Energie 2, a.s.

Múzeum Nové Sady

07.01.2021

Zmluva o dodávke plynu

1/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava

Múzeum Nové Sady

25.11.2020

Príkazná zmluva č. 10 VO EL

3/2020

Neuvedené

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie s.r.o.

Múzeum Nové Sady

22.10.2020

Zmluva č. 332/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

2/2020

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

21.10.2020

Príkazná zmluva č. 21 VO/06/2020/PL

1/2020

Neuvedené

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV

Múzeum Nové Sady

02.07.2019

Zmluva č. 115/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

04/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 373/2019

03/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

26.06.2019

Zmluva č. 408/2019

02/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

22.03.2019

Zmluva č. 4/2019

01/2019

Neuvedené

HASIL - HD, s.r.o.

Múzeum Nové Sady

26.09.2018

Hromadná licenčná zmluva

07/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Múzeum Nové Sady

30.08.2018

Zmluva o dielo

06/2018

Neuvedené

Martin Daniš

Múzeum Nové Sady

20.07.2018

Zmluva č. 18160128

05/2018

Neuvedené

Nadácia ZSE

Múzeum Nové Sady

06.06.2018

Zmluva č. 454/2018

04/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj Nitra

Múzeum Nové Sady

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: