Navigácia

Obsah

Správy

29.06.2022

Literárna Nitra 2022 - „Od poézie k hudbe" 1

Literárna Nitra 2022 - „Od poézie k hudbe"

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na 7. ročník podujatia s názvom Literárna Nitra 2022 - „Od poézie k hudbe", ktoré sa uskutoční v rámci programu Nitra, milá Nitra v pondelok, 04. 07. 2022 pred Turistickým informačným centrom od 14:00 do 18:30.

Detail

28.06.2022

Odpis stavu vodomerov - Sila

Obecný úrad oznamuje odberateľom pitnej vody zo Sily, že v stredu 29. júna sa uskutoční odpis stavu vodomerov. Z tohto dôvodu je potrebné sprístupniť vodomerné šachty, prípadne nahlásiť stav vodomeru na obecný úrad.

Detail

28.06.2022

Zdravotné stredisko Nové Sady MUDr. Zdarileková

Zdravotné stredisko Nové Sady MUDr. Zdarileková oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 30.06.-05.07.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Kirinovičová v Zbehoch.

Detail

24.06.2022

Zdravotné stredisko Nové Sady MUDr. Lauková

Zdravotné stredisko Nové Sady MUDr. Lauková oznamuje svojim pacientom, že v čase od 4.7. do 15.7.2022 sa bude ordinovať len v DZS Čakajovce denne od 10,00 - 12,00 hod. Od 18.7. do 29.7.2022 sa ordinuje nasledovne:

Detail

23.06.2022

Pokosený cintorín v Sile

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený cintorín v Sile v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov.

Detail

Kalendár akcií

12.08.2022

Degustácia pod holým nebom v Pivnici Radošina

Pivnica Radošina si Vás dovoľuje pozvať na Degustáciu pod holým nebom, ktorá sa bude konať dňa 12.08.2022.

OZ Radošinka

10.09.2022

Radošinský burčiak

Pozývame Vás ochutnať výborný burčiak, sladučký mušt a domáce jedlo pri príjemných tónoch ľudovej hudby.

OZ Radošinka