Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Základná škola s materskou školou Nové Sady upozorňuje rodičov na zmeny v poskytovaní dotácií na stravovanie detí. Rodičia, ktorí si neuplatnia daňový bonus, preukazujú túto skutočnosť čestným vyhlásením.

Uvedené čestné vyhlásenia ako aj potvrdenia o skutočnosti, že je dieťa v hmotnej núdzi alebo na úrovni príjmov životného minima, je potrebné odovzdať v Základnej škole s materskou školou Nové Sady 176 v dňoch od 2.8.2021  do 6.8.2021 v čase od 8:00 do 14:00. Detailné informácie k poskytovaniu dotácií na stravovanie detí sú zverejnené na webovom sídle školy. Upozorňujeme rodičov detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku, že ak si neuplatnia zvýšený daňový bonus na stravu dieťaťa, nebudú mať nárok ani na základný daňový bonus.


Vytvorené: 29. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2021 14:22
Autor: