Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 37
posledná

Oznam

Obecná knižnica oznamuje, že od pondelka 3. apríla bude z technických príčin zatvorená až do odvolania. Posledný výpožičný deň bude v stredu 29. marca. celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Základná škola v Nových Sadoch organizuje zber papiera. Zber bude prebiehať od 27. marca do 7. apríla 2017 každý pracovný deň dopoludnia od 07:00 do 09:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:30 hod. Papier od Vás preberie školník. V prípade jeho neprítomnosti môžete papier nechať vedľa kontajnera. celý text

ostatné | 22. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. marca 2017, t.j. v pondelok o 18.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 22. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v stredu 22. marca sa uskutoční vývoz bioodpadu. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. marca sa uskutoční vývoz papiera. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Vedenie Poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady oznamuje všetkým svojim členom, že dňa 18.03.2017 (sobota) sa koná Členská schôdza v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre, ktorý sa nachádza oproti výstaviska Agrokomplex. Odchod autobusu na rokovanie Členskej schôdze je 18.03.2017 (sobota) o 08:00 hod. od býv. Jednoty Ceroviny a o 08:10 hod. od ZŠ v Nových Sadoch. celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v piatok 17. marca 2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu a vývoz plastov. celý text

ostatné | 14. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátny lekár pre dospelých MUDr. Gašparovič oznamuje, že v stredu 15. marca 2017 nebude ordinovať. Injekcie a odbery urobí zdravotná sestra ráno. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 10. a 11. apríla 2017 v čase od 14.00 do 17.00. hod. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, vyplnenú dokumentáciu, ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke školy, podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity, pomôcky a prvú knihu v celkovej hodnote 21€. celý text

ostatné | 8. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v stredu 08.03.2017 sa uskutoční vývoz bioodpadu. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátny lekár pre dospelých MUDr. Gašparovič oznamuje občanom, že v stredu 8. marca a vo štvrtok 9. marca 2017 nebude ordinovať. Odbery v ambulancii urobí sestrička ráno. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Jednota dôchodcov v Nových Sadoch pozýva členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2017 o 15:00 hod., v budove obecného úradu na I. poschodí. Bude sa vyberať aj členský poplatok na rok 2017 vo výške 2 €. Vítaní sú aj noví členovia. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia o chove psov uvedené v zákone a v platnom Všeobecne záväznom nariadení obce. V poslednom období sa opäť vyskytli prípady, kedy sa psi pohybovali voľne po dedine, čo je prísne zakázané. Každý majiteľ psa je povinný urobiť také opatrenia, aby sa pes na ulicu nedostal. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme, že v piatok 03.03.2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica oznamuje, že 06.03.2017 (pondelok) bude zatvorená. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Nových Sadoch srdečne pozýva svojich členov na zhromaždenie členov miestneho spolku dňa 08.03.2017 (streda) o 17:30 hod. do zasadačky Obecného úradu v Nových Sadoch. Všetci ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20.02.2017 o 18:00 hod., ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica v Nových Sadoch oznamuje, že v stredu 22.02.2017 bude zatvorená. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje občanom, že dňa 22.02.2017 (streda) bude obecný úrad otvorený do 13:30 hod. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Detské zdravotné stredisko MUDr. Lauková oznamuje, že od 23. – 24.02.2017 (štvrtok – piatok) sa bude ordinovať v DZS Čakajovce a to dňa 23.02.2017 od 10-12:00 hod. a dňa 24.02.2017 od 10-12:00 hod. celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme, že vo štvrtok 16.02.2017 sa uskutoční vývoz papiera a v piatok 17.02.2017 sa uskutoční vývoz plastov a vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že je otvorená dočasná skládka biologického odpadu v Sile pri cintoríne. Na túto skládku je možné vyvážať haluzinu, ostrihané a opílené stromy, kríky a pod. Skládka bude otvorená do 20. marca 2017, kedy príde drtička biologický odpad podrtiť. Dôrazne upozorňujeme občanov, aby na skládku vyvážali len uvedený odpad. Odkladanie akéhokoľvek iného odpadu (napr. stavebný, sklo, železo a pod.) je prísne zakázané. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátny lekár pre dospelých MUDr. Gašparovič oznamuje občanom, že v čase od 20. – 23. februára 2017 (pondelok až štvrtok) nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Kirinovičová v Zbehoch, ktorá v utorok ordinuje v Čakajovciach. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, ktorí ešte nezaplatili poplatok za komunálny odpad na rok 2017 a tiež tým občanom zo Sily, ktorí ešte nezaplatili za vodu za 4. štvrťrok 2016, aby tak urobili do 15.02.2017. celý text

ostatné | 8. 2. 2017 | Autor:

Oznam

V piatok 3. februára 2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Pri COOP Jednote sa našiel kľúč. Majiteľ si ho môže prevziať na obecnom úrade v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátna stomatologická ambulancia v Nových Sadoch MDDr. Muziku oznamuje, že od 1. februára 2017 sa bude ordinovať len dva dni v týždni a to stredy a štvrtky od 08:00 do 11:00 hod. Bolestivé stavy budú ošetrované vždy ráno o 7:45 hod. Ďalej oznamuje, že na preventívne prehliadky je potrebné sa nahlasovať individuálne (telefonicky, osobne), nakoľko na preventívne prehliadky pacienti už nebudú vyzvaní prostredníctvom objednávacích kartičiek, ktoré im v minulosti prišli poštou. celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Štatistický úrad SR oznamuje, že bude realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré poskytnete, budú anonymné a použité na štatistické účely. Podrobnejšie informácie na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 037/77 52 263 – Ing. Veronika Kamenická. celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica v Nových Sadoch oznamuje, že od 1. februára 2017 dôjde k zmene výpožičnej doby. V stredu už bude knižnica otvorená od 13:00 do 17:00 hod. Pondelky ostávajú bez zmeny – 13:30 do 17:00 hod. celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Gašparoviča oznamuje, že v stredu 25.01.2017 nebude ordinovať. celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 37
posledná