Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 23
posledná

Oznam

Jednota dôchodcov v Nových Sadoch pozýva členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 9. marca 2017 o 15:00 hod., v budove obecného úradu na I. poschodí. Bude sa vyberať aj členský poplatok na rok 2017 vo výške 2 €. Vítaní sú aj noví členovia. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali ustanovenia o chove psov uvedené v zákone a v platnom Všeobecne záväznom nariadení obce. V poslednom období sa opäť vyskytli prípady, kedy sa psi pohybovali voľne po dedine, čo je prísne zakázané. Každý majiteľ psa je povinný urobiť také opatrenia, aby sa pes na ulicu nedostal. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme, že v piatok 03.03.2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica oznamuje, že 06.03.2017 (pondelok) bude zatvorená. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Nových Sadoch srdečne pozýva svojich členov na zhromaždenie členov miestneho spolku dňa 08.03.2017 (streda) o 17:30 hod. do zasadačky Obecného úradu v Nových Sadoch. Všetci ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20.02.2017 o 18:00 hod., ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica v Nových Sadoch oznamuje, že v stredu 22.02.2017 bude zatvorená. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje občanom, že dňa 22.02.2017 (streda) bude obecný úrad otvorený do 13:30 hod. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Detské zdravotné stredisko MUDr. Lauková oznamuje, že od 23. – 24.02.2017 (štvrtok – piatok) sa bude ordinovať v DZS Čakajovce a to dňa 23.02.2017 od 10-12:00 hod. a dňa 24.02.2017 od 10-12:00 hod. celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme, že vo štvrtok 16.02.2017 sa uskutoční vývoz papiera a v piatok 17.02.2017 sa uskutoční vývoz plastov a vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že je otvorená dočasná skládka biologického odpadu v Sile pri cintoríne. Na túto skládku je možné vyvážať haluzinu, ostrihané a opílené stromy, kríky a pod. Skládka bude otvorená do 20. marca 2017, kedy príde drtička biologický odpad podrtiť. Dôrazne upozorňujeme občanov, aby na skládku vyvážali len uvedený odpad. Odkladanie akéhokoľvek iného odpadu (napr. stavebný, sklo, železo a pod.) je prísne zakázané. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátny lekár pre dospelých MUDr. Gašparovič oznamuje občanom, že v čase od 20. – 23. februára 2017 (pondelok až štvrtok) nebude ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Kirinovičová v Zbehoch, ktorá v utorok ordinuje v Čakajovciach. celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, ktorí ešte nezaplatili poplatok za komunálny odpad na rok 2017 a tiež tým občanom zo Sily, ktorí ešte nezaplatili za vodu za 4. štvrťrok 2016, aby tak urobili do 15.02.2017. celý text

ostatné | 8. 2. 2017 | Autor:

Oznam

V piatok 3. februára 2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Pri COOP Jednote sa našiel kľúč. Majiteľ si ho môže prevziať na obecnom úrade v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 2. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Neštátna stomatologická ambulancia v Nových Sadoch MDDr. Muziku oznamuje, že od 1. februára 2017 sa bude ordinovať len dva dni v týždni a to stredy a štvrtky od 08:00 do 11:00 hod. Bolestivé stavy budú ošetrované vždy ráno o 7:45 hod. Ďalej oznamuje, že na preventívne prehliadky je potrebné sa nahlasovať individuálne (telefonicky, osobne), nakoľko na preventívne prehliadky pacienti už nebudú vyzvaní prostredníctvom objednávacích kartičiek, ktoré im v minulosti prišli poštou. celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor:

Oznam

Štatistický úrad SR oznamuje, že bude realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré poskytnete, budú anonymné a použité na štatistické účely. Podrobnejšie informácie na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 037/77 52 263 – Ing. Veronika Kamenická. celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Obecná knižnica v Nových Sadoch oznamuje, že od 1. februára 2017 dôjde k zmene výpožičnej doby. V stredu už bude knižnica otvorená od 13:00 do 17:00 hod. Pondelky ostávajú bez zmeny – 13:30 do 17:00 hod. celý text

ostatné | 26. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Gašparoviča oznamuje, že v stredu 25.01.2017 nebude ordinovať. celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad upozorňuje občanov, u ktorých v priebehu roka 2016 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností – to znamená predali, kúpili, zdedili, darovali, kolaudovali alebo iným spôsobom nadobudli nehnuteľnosti a ešte nepodali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2017, že termín na podanie daňového priznania je do 31.01.2017. Táto povinnosť platí aj pre majiteľov psov – t.z. tých, ktorí nadobudli v roku 2016 psa a tiež tých, ktorí psa v minulosti mali a v priebehu roka 2016 došlo k zmene vlastníka psa. celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa vyberá poplatok za smeti na rok 2017, ktorý je potrebné zaplatiť do 15.02.2017. Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť zľavu na členov domácnosti, ktorí sa zdržujú v zahraničí, že potvrdenie zo zahraničia musí byť preložené tlmočníkom do úradného jazyka t.j. do slovenčiny. Oznamujeme tiež občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že sa vyberá poplatok za vodu, ktorý je potrebné zaplatiť do 15.02.2017. celý text

ostatné | 23. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Starostka Obce Nové Sady zvoláva obecné zastupiteľstvo na pondelok 23.01.2017 o 17:00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor:

Oznam

V piatok 20.01.2017 bude v Rádiu Regina o 16:10 hod. vysielaná relácia o našej obci. celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor:

Oznam

V piatok 20.01.2017 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu a vývoz plastov, kedy môžete použiť starú nálepku. celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Gašparoviča oznamuje, že vo štvrtok 19.01.2017 bude ordinovať od 09:00 hod. celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady odporúča občanom, aby si skontrolovali stav vodomernej šachty, nakoľko mohlo dôjsť k poruchám z dôvodu mrazivého počasia. Taktiež Vám odporúča zabezpečiť vodomery proti chladu. Predídete tak neúmerným úhradám za odber vody. celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Gašparoviča oznamuje, že dnes 12. januára 2017 nebude ordinovať z dôvodu náhleho ochorenia. celý text

ostatné | 12. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že do konca januára môžu vykladať smetné nádoby so starými nálepkami. Smetné na rok 2017 sa začne vyberať od 23.01.2017, kedy sa budú poskytovať aj nové nálepky na rok 2017. celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Dňa 09.01.2017 sa robil v Sile odpis stavu vodomerov. Žiadame občanov, ktorí neboli doma, aby nahlásili stav vodomeru na Obecný úrad v Nových Sadoch na tel.č. 037 78 94 165 do 16.01.20 celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor:

Oznam

Vo štvrtok 12. januára sa uskutoční vývoz papiera.
celý text

ostatné | 9. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 23
posledná