Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 17
posledná

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 11.11.2019 má MUDr. Zdarileková - Neštátna ambulancia pre dospelých ordinačnú dobu v utorky len do 16:00 a Lekáreň ALFA-OMEGA otváraciu dobu v utorky len do 16:30. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor:

Oznam

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2020. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor:

vývoz plastov a bio odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 13. novembra 2019 sa v obci uskutoční vývoz bio odpadu a v piatok 15.novembra 2019 vývoz plastov. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Vakcíny proti chrípke

MUDr. Zdarileková oznamuje občanom, že v ambulancii sú od dnešného dňa naskladnené vakcíny proti chrípke. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:

Poplatok za hrobové miesto

Oznamujeme občanom, ktorí majú uzatvorené zmluvy o prepožičaní (nájme) miesta na pohrebisku ( hrobové miesta) na cintorínoch v obci Nové Sady a platili poplatok v roku 2009, že v prípade záujmu o prenájom na ďalších 10 rokov je potrebné prísť zaplatiť poplatok. To platí aj pre tých nájomcov, ktorí uzatvorili zmluvy pred rokom 2009 a doteraz nezaplatili poplatok na ďalších 10 rokov. Nájomné za hrobové miesto na desať rokov je 14,00 € za dvojhrob, 7,00 € za jednohrob. Žijúci občania, ktorí majú rezervované miesto na cintoríne a platia ročný poplatok, ktorý je 7,00 € za dvojhrob a 3,50 € za jednohrob sú povinní tento zaplatiť do 20.12.2019 celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:

vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok 8. novembra sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:

Uzávierka obecných novín

Oznamujeme prispievateľom do obecných novín, že svoje príspevky môžu priniesť na obecný úrad do 24. novembra, alebo ich poslať emailom na denisa.revayova@novesady.sk celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred cintorínmi v období pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.

V tejto súvislosti odporúčame občanom:
- po zaparkovaní motorového vozidla skontrolovať jeho uzamknutie,
- nenechávať vo vozidle na viditeľnom mieste položené cenné veci a doklady,
- pri návšteve cintorína venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam.
- ak sa stanete obeťou zlodejov, okamžite kontaktujte políciu na známe telefónne číslo 158.
celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že je porucha na vodovode, na odstránení ktorej sa pracuje.

Predpoklad odstránenia poruchy je 20:00. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Žiadosť o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že MUDr. Zdarileková v dňoch 24.-25. októbra v ambulancii v Nových Sadoch neordinuje.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

Vývoz odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 24. októbra, t.j. vo štvrtok sa v obci uskutoční zber papiera a v piatok 25.októbra vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

Oznam

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hľadá zamestnancov na pozíciu:
- stajník - naháňač na farmu Čab
- kŕmiča na farmu Čab, požiadavka vodičský preukaz typu T.

Záujemcovia môžu kontaktovať hlavného zootechnika p. Halvoníka na telefónnom čísle 0908 958 451. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor:

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 11.októbra 2019 sa v obci uskutoční zber plastov. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 11.októbra 2019 sa uskutoční v obci zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor:

Platba za vodu - Sila

Oznamujeme občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že sa vyberá poplatok za vodu za III.štvrťrok 2019, ktorý je potrebné zaplatiť do 31.10.2019 celý text

ostatné | 9. 10. 2019 | Autor:

Oznam - veľkorozmerný odpad

Oznamujeme občanom, že v obci bude prebiehať zber veľkorozmerného odpadu.

Kontajner bude pristavený:
V piatok 11.októbra 2019 v čase od 14,00 do 18,00 hod. v Nových Sadoch pri futbalovom ihrisku,
v sobotu 12.októbra 2019 v čase od 8,00 do 11,00 hod. v Nových Sadoch pri futbalovom ihrisku,
v sobotu 12.októbra 2019 v čase od 9,00 do 12,00 hod. pri bývalej knižnici v Sile.

Do tohto kontajnera môžete priniesť:
starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleu), záhradné hadice, veľké obalové fólie aj znečistené a pod.

Uvedený odpad od Vás preberie pracovník obecného úradu a to
len v určených hodinách !
Upozorňujeme občanov, aby odpad do tohto kontajnera priniesli len v uvedenom čase, kedy tam bude poverený pracovník a kontajner odomkne. Je prísne zakázané ukladať odpad vedľa kontajnera, čo bude považované za nedovolené nakladanie s odpadom.

Do kontajnera nemôžu ísť:
Pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom, a pod.
celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor:

Oznam - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Zdarileková v dňoch 10. a 11. októbra v ambulancii v Nových Sadoch nebude ordinovať z dôvodu účasti na kongrese. Zastupovať ju bude MUDr. Kirinovičová v Zbehoch.
celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor:

Vývoz bioodpadu

Oznamujeme občanom, že v stredu 2.10.2019 sa v obci uskutoční vývoz bioodpadu. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 5.októbra 2019 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad.

a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 5.októbra 2019
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri futbalovom ihrisku a
v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:
Október - mesiac úcty k starším 1

Október - mesiac úcty k starším

Obec Nové Sady srdečne pozýva všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším , ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. októbra 2019 so začiatkom o 15:00 hodine v podkroví kaštieľa. Pre všetkých dôchodcov je pripravené občerstvenie a hudobným programom poteší skupina Žochári. Tešíme sa na stretnutie s Vami. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor:

Oznam

TJ Futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že svoje majstrovské zápasy odohrá nasledovne:
dorast v sobotu 28.9.2019 o 13:00 s TJ Slažany,
starí páni v sobotu 28.9.2019 o 15:00 s TJ Dolné Kočkovce okres Púchov,
žiaci v nedeľu 29.9.2019 o 13:00 s TJ Lukáčovce. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor:

Pošta - oznam

Oznamujeme občanom, že v pondelok 30.09.2019 bude Pošta Nové Sady otvorená do 12:00. celý text

ostatné | 26. 9. 2019 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že z technických príčin bude od 1.10.2019 obecný rozhlas mimo prevádzky. Všetky dôležité údaje budú zverejňované na internetovej stránke obce www.novesady.sk a tiež vo vývesných tabuliach v jednotlivých častiach obce. Pri vývoze odpadu si sledujte harmonogram vývozu odpadu na rok 2019, ktorý bol začiatkom roka doručený do každej domácnosti a je tiež na internetovej stránke obce a vo vývesných tabuliach. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že od tohto roka nebude v obci vykonávané spoločné očkovanie psov proti besnote.
Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. v platnom znení o veterinárnej starostlivosti §17 ods. 5 je každý vlastník alebo držiteľ psa povinný zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote a to na vlastné náklady a tiež nájsť si súkromného veterinára.
Podľa tohto zákona vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť aj označenie - čipovanie takéhoto psa najneskôr do 31.10.2019.
Podľa §19 ods. 8 označiť psa čipom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za tento úkon požadovať úhradu a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:

Kosenie cintorína

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený katolícky cintorín v Nových Sadoch, v dôsledku čoho mohlo prísť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor:

Výzva

Obecný úrad oznamuje, že chovateľovi z Nových Sadov sa stratili 4 ovce. V prípade, že ich niekto videl alebo našiel, volajte na t.č. 0903 457 981 alebo 0919 029 849 celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor:

Odpočet elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že sa bude v obci vykonávať odpočet elektrickej energie, a to v čase od 20.9.2019 do 28.9.2019. Prosíme obyvateľov o sprístupnenie elektromerov. Odpočet sa týka všetkých dodávateľov elektrickej energie - príklad SPP a podobne. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že vozidlo, ktoré vyváža bio odpad sa pokazilo. Preto žiadame občanov, ktorým dnes 18.9.2019 neboli vyvezené smetné nádoby s bio odpadom, aby tieto nechali vyložené. Náhradný termín vývozu je zajtra t.j. štvrtok 19.9.2019 v ranných hodinách. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v Nových Sadoch v smere na Čab pri potoku sa našiel zväzok kľúčov. Majiteľ ich nájde na Obecnom úrade Nové Sady. celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 17
posledná