Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 18
posledná

Oznam

Oznamujeme občanom, že Pošta Nové Sady bude v piatok 31.1.2020 z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.
Najbližšia dostupná pošta - pošta Nitra 1. celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 22.januára 2020 a v piatok 24. januára 2020 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu účasti pracovníčok na školení. celý text

ostatné | 17. 1. 2020 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra, t.j. v piatok 17.januára 2020 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Dovoľujeme si vás informovať o pripravovaných súťažiach Krajského osvetového strediska v Nitre.

1. Súťaž hlavne pre neprofesionálnych autorov od 15 rokov z oblasti výtvarného umenia, fotografie a filmu.....

Uzávierka prijímania výtvarných diel je 23. január 2020.
Bližšie informácie nájdete na stránke:
https://www.kosnr.sk/podujatia-oblasti-vytvarne-umenie/138-region-art?date=2020-01-23-09-00

2. Fotografická súťaž pre amatérskych fotografov.
Uzávierka prijímania fotografií je 13. marec 2020.
Viac informácií nájdete na stránke:
https://www.kosnr.sk/podujatia-oblasti-foto-a-film/142-amfo-2020
celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje odberateľom vody z vodného zdroja v Sile, že odstávka vody je ukončená. celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje, že porucha zásobovania pitnou vodou je momentálne odstránená. K prerušeniu dodávky vody však dôjde pred pôvodne plánovanou ôsmou hodinou. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:

vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 16.januára 2020 sa v obci uskutoční vývoz plastov. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:

Oznam - odstávka vody v Sile

Obec Nové Sady oznamuje odberateľom vody z vodného zdroja v Sile, že dňa 15.1.2020 tj. v stredu bude prebiehať odstávka vody od 8:00 hod. počas celého dňa. Odporúčame odberateľom, aby si podľa vlastného zváženia zabezpečili dostatočnú zásobu vody. Dôvodom plánovanej odstávky je montáž filtra na odstránenie mangánu. Veríme, že dočasné nepríjemnosti budú vyvážené vyššou kvalitou dodávanej vody. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia:
• Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
• Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
o dezinfekciou pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí.
o zamedzením priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi).
o voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
o Bezodkladným oznámením na RVPS Nitra (tel. 037/6536202, 0902 276 417, 0905 199 981) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 Pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%
 Pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
 Týždenná miera úmrtnosti výšia ako 3%
 Akýkoľvek klinický prejav (výtok z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
• Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra zakazuje:
• Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva
• Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra (netýka sa domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miest, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
• Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov bez povolenia RVPS Nitra.
• Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov.
• Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí.
Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z.
Tieto opatrenia platia do odvolania.
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje, že poplatok za smeti na rok 2020 sa nevyberá v mesiacoch január - február 2020, ale v neskoršom termíne, ktorý bude včas oznámený. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, u ktorých v priebehu roka 2019 došlo k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (predaj, kúpa, dedičstvo, darovanie, vydanie stavebného a kolaudačného povolenia a pod.), že sú povinní do 31. januára 2020 podať na obecnom úrade daňové priznanie.
Tlačivá na stiahnutie sú dostupné aj na internetovej stránke obce www.novesady.sk.
Túto povinnosť do 31. januára 2020 majú aj majitelia psov, ktorí v roku 2019 psa nadobudli, ale aj tí, ktorým pes uhynul alebo iným spôsobom zmenil majiteľa. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:

Separovaný zber

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 10.januára 2020 sa v obci uskutoční vývoz papiera.
celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:

Oznam - pozvanie na predvolebnú kampaň

Vážení občania,
v rámci predvolebnej kampane Vás politická strana SMER - sociálna demokracia pozýva na stretnutie s kandidátmi na poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími predstaviteľmi strany SMER-SD. Predvolebné podujatie sa uskutoční v našej obci v PIATOK dňa 10. januára o 18:30 hod. v priestoroch kaštieľa. O spríjemnenie atmosféry sa postará hudobná skupina Žochári. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 3.januára 2020 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom, že v stredu 18.12.2019 sa stratil v Čabe psík - malý (havanský psík) čierny s ružovým obojkom. Počúva na meno Rocky, je začipovaný, ale známku z obce stratil.
Ak by ste ho videli, kontaktujte nás na telefónnom čísle obecného úradu. Ďakujeme. celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:

Otváracie hodiny počas sviatkov - lekáreň

Oznamujeme občanom, že Lekáreň ALFA-OMEGA bude otvorená 23.12.2019 od 7:30 do 12:00 hod.
Medzi sviatkami bude lekáreň ZATVORENÁ až do 2.1.2020. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:

Ordinačné hodiny počas sviatkov - MUDr. Zdarileková

MUDr. Zdarileková oznamuje občanom, že od 27.12.2019 (vrátane) do 6.1.2020 v ambulancii v Nových Sadoch nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme odberateľom vody z vodného zdroja v Sile, že z dôvodu montáže technológie úpravne vody bude prebiehať odstávka vody od 9:00 do 11:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 19.12.2019 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 13.decembra 2019 sa v obci uskutoční vývoz plastov. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:

Oznam - ordinačné hodiny MUDr. Lauková

MUDr. Lauková oznamuje, že bude ordinovať nasledovne:
23.12.2019 7:00 - 9:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 - Výčapy Opatovce

27.12.2019 07:00 - 09:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce

Od 30.12.2019 do 03.01.2020 sa ordinuje v DZS Čakajovce
Pondelok 10:30 - 12:30
Utorok 10:30 - 12:30
Streda 10:30 - 12:30
Štvrtok 10:30 - 12:30
Piatok 10:30 - 12:30 celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že je prerušené zásobovanie pitnou vodou pre časť Nove Sady. Cisterny budu pristavené pri obecných nájomných bytoch pri materskej škole a pri nájomných bytoch za obecným úradom. Ďalšie dve cisterny sa budú pohybovať v obci v ostatných častiach. Na odstránení poruchy sa pracuje. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme odberateľom vody z vodného zdroju Sila, že je prerušená dodávka vody z dôvodu poruchy na elektrickom vedení. Obyvateľom, ktorí majú prerušenú dodávku elektriny, odporúčame nahlásiť uvedený stav na poruchovú linku ZSE Distribúcia. Pomôžeme tým operatívnemu riešeniu problému. celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor:

Oznam

List Kolíňany, Jelenec celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.decembra 2019, t.j. v pondelok o 17,00 hod. v podkroví kaštieľa v Nových Sadoch. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že počas Vianočných a Novoročných sviatkov bude obecný úrad v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020 zatvorený. V prípade nevyhnutných matričných udalostí v tomto termíne kontaktujte tel.č.0910925873. Prosíme Vás, aby ste si všetky potrebné administratívne záležitosti na OcÚ vybavili pred, resp.po tomto termíne. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 6.decembra sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor:

Oznam

MUDr. Zdarileková oznamuje občanom, že v utorok 10.12.2019 v ambulancii v Nových Sadoch bude ordinovať len do 14:00.

MUDr. Zdarileková ďalej oznamuje občanom, že od 27.12.2019 (vrátane) do 6.1.2020 v ambulancii v Nových Sadoch nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Kirinovičová v Zbehoch. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:

Vývoz bioodpadu a papiera

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že v stredu 27.novembra 2019 sa v obci uskutoční vývoz bioodpadu a vo štvrtok 28.novembra 2019 vývoz papiera. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Vianočný bazár 1

Vianočný bazár

Obec Nové Sady Vás srdečne pozýva na Vianočný bazár, ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2019 o 14:00 hod v podkroví kaštieľa. Predávajúci budú ponúkať: mäsové výrobky, oblátky, hačkované ozdoby, vianočné dekorácie, kozmetiku, textilné výrobky, puff deky, lokše, vianočný punč a iné.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 18
posledná