Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 23
posledná

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 27. novembra 2020 sa v obci uskutoční vývoz papiera.

celý text

ostatné | 26. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje, že dočasne prerušuje prevádzku staršej triedy - LIENKY-materskej školy od dnešného dňa z dôvodu pozitívneho výsledku jednej z učiteliek. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že sa vyberá poplatok za vodu za III. štvrťrok 2020, ktorý je potrebné zaplatiť do 30. novembra 2020.
Upozorňujeme obyvateľov s ohľadom na aktuálne hygienické opatrenia, že vstup do obecného úradu je možný len s rúškom. Žiadame rodiny, ktoré sú v karanténe, aby nás kontaktovali telefonicky a dohodneme spôsob úhrady. celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

Vývoz

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 20. novembra 2020 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

Prosba o pomoc

Obec Nové Sady vyzýva obyvateľov k poskytnutiu pomoci občanovi v núdzi. Túto akútnu pomoc môžete poskytnúť darovaním krvi vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Darovať môžete akúkoľvek krvnú skupinu, je však potrebné uviesť meno a priezvisko núdznej osoby. Tento údaj Vám poskytneme prostredníctvom mailového kontaktu na obecnyurad@novesady.sk alebo na telefónnom čísle 0904 621 557. Ďakujeme za každú pomoc. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje občanom, že v pondelok 16. novembra 2020 bude obecný úrad zatvorený. Najbližší stránkový deň je v stredu 18. novembra 2020 v štandardných hodinách. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:

Vývoz BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 11. novembra 2020 sa v obci uskutoční vývoz bio odpadu.

celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materskej škole

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 po konzultácii s RÚVZ Nitra, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a so súhlasom zriaďovateľa dočasne prerušuje prevádzku staršej triedy - LIENKY-materskej školy v termíne do 5. novembra 2020 (vrátane). Ak sa nezmenia okolnosti, deti všetkých tried materskej školy nastúpia 6. novembra 2020. Prevádzka sa prerušuje z dôvodu úzkych kontaktov s pozitívne testovanými osobami po celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 a z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením COVID-19.

Mgr. Jana Gaťárová
riaditeľka školy
celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:
Informácie k testovaniu 1

Informácie k testovaniu

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci NOVÉ SADY celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Oznam - riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje, že z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca školy poskytuje žiakom 1. – 4. ročníka základnej školy riaditeľské voľno v dňoch 27.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 03.11.2020. Voľno je poskytnuté žiakom so súhlasom zriaďovateľa, v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800 a po usmernení RÚVZ Nitra.
Pokiaľ sa nezmenia okolnosti, žiaci 1. – 4. ročníka nastúpia do školy v stredu 04.11.2020.
Mgr. Jana Gaťárová
riaditeľka školy celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Oznam - prerušenie prevádzky materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 po konzultácii s RÚVZ Nitra a so súhlasom zriaďovateľa dočasne prerušuje prevádzku materskej školy v termíne od 27. októbra 2020 do získania oficiálnych výsledkov testovaných detí na ochorenie COVID-19. Prevádzka sa prerušuje z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením COVID-19.
Mgr. Jana Gaťárová
riaditeľka školy celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Vývoz odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 28. októbra 2020 sa v obci uskutoční vývoz bio odpadu. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Oznam

Obec Nové Sady oznamuje obyvateľom okolitých obcí, že v prípade, že sa rozhodnete využiť služby nášho odberného miesta, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vám testovanie bude umožnené až v nedeľu. Ak sa rozhodnete prísť na odberné miesto v sobotu, nebudete vybavení. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Oznam - Pošta Nové Sady

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že z technický príčin a pre dezinfekciu priestorov bude 26.10., 27.10., 29.10., 30.10.2020 otvorená pošta až od 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
Zapojte sa do organizovania celoplošného testovania 1

Zapojte sa do organizovania celoplošného testovania

Obec Nové Sady sa na Vás obracia s prosbou o pomoc pri zabezpečení administratívnych a organizačných úloh pri celoplošnom testovaní.

Hľadáme odhodlaných dobrovoľníkov, s ktorými spoločne zvládneme testovanie v našej obci.

Uvedomujeme si, že rozhodnutím vlády môže byť testovanie zrušené, avšak z dôvodu náročnosti organizácie testovania musíme byť pripravení.

Požiadavka - vek nad 18 rokov.

Prihlasujte sa do pondelka 26.10.2020 do 10:00 hod. mailom na: obecnyurad@novesady.sk, kde je potrebné uviesť kontaktné údaje.

Veríme, že sa zapojíte do dobrovoľníctva, a tak spoločne zvládneme plošné testovanie v našej obci.

Ďakujeme. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:

Vývoz odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 22. októbra 2020 sa v obci uskutoční vývoz papiera a v piatok 23. októbra 2020 vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Odpis stavu vodomerov

Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, že v stredu 21. októbra 2020 sa bude vykonávať odpis stavu vodomerov. Preto prosíme majiteľov o ich sprístupnenie. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:

Krajčírstvo Miriam Balúchová

Oznamujeme občanom, že Krajčírstvo Miriam Balúchová od 19. októbra 2020 otvára svoju prevádzku v budove obecného úradu na 1. poschodí.

Otváracie hodiny budú nasledovné:
Pondelok a utorok: 8:00 - 14:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok, piatok: zatvorené. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Uzávierka obecných novín

Obecný úrad oznamuje všetkým prispievateľom do obecných novín, že svoje články môžu priniesť na obecný úrad alebo ich zaslať emailom na denisa.revayova@novesady.sk do 22.novembra 2020. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:

Oznam

Ambulancia všeobecnej lekárky v Nových Sadoch ZDARMED, s.r. o. oznamuje pacientom, že ambulantná starostlivosť bude v najbližších dňoch poskytovaná zdravotnou sestričkou, ktorá vybaví maximum Vašich požiadaviek. Akútni pacienti budú ošetrení v ambulancii všeobecnej lekárky Kirinovičovej v Zbehoch. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:

Vývoz bio odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 14. októbra 2020 sa v obci uskutoční vývoz bio odpadu. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu a plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 9. októbra 2020 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu a vývoz plastov. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:

Veľkorozmerný odpad

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční zber veľkorozmerného odpadu. Kontajnery budú pristavené nasledovne:
V Nových Sadoch : v piatok 9. októbra 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu 10. októbra 2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. pri futbalovom ihrisku;
V Sile : v sobotu 10. októbra 2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. pri bývalej knižnici.
Do tohto kontajnera môžete priniesť: starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleum), záhradné hadice, veľké obalové fólie - aj znečistené a pod.
Drevený nábytok je vhodné priniesť rozobratý, aby sa ho do kontajnera naukladalo čo najviac.
Upozorňujeme občanov, aby odpad do tohto kontajnera priniesli len v uvedenom čase, kedy tam bude poverený pracovník a kontajner odomkne. Je prísne zakázané ukladať odpad vedľa kontajnera, čo bude považované za nedovolené nakladanie s odpadom.
Do kontajnera nemôžu ísť: pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom a pod.
Kontajner neslúži na kompletné vypratanie nehnuteľnosti za účelom predaja. V takomto prípade si musí vlastník nehnuteľnosti objednať kontajner na vlastné náklady.
Dôrazne upozorňujeme, že zber je určený len pre občanov, ktorí platia v obci Nove Sady smetné. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:

Oznam detská lekárka

MUDr. Zoja Lauková oznamuje, že dňa 8.10.2020 a 9.10.2020 sa ordinuje v DZS Nové Sady od 7:30 od 12:00 hod. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom z Kotrbálu a Cerovín, že je potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke pitnej vody a zmluvu o pripojení so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Zmluvy je možné podpísať v podkroví kaštieľa v Nových Sadoch dňa 7.10.2020, t.j. v stredu od 12:30 do 16:00, kde Vám budú k dispozícii zamestnanci spoločnosti. Je potrebné priniesť si vypísané žiadosti, ktoré si vyzdvihnete na obecnom úrade, a oznámenie k drobnej stavbe vydané obcou. Preto vyzývame tých záujemcov, ktorí si ešte nepodali ohlásenie drobnej stavby na obecnom úrade, aby tak urobili najneskôr v pondelok 5.10. do 17:00 hod. Záujemci o napojenie, ktorí nevyužijú túto možnosť, budú musieť uvedené zmluvy podpísať v sídle Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení je potrebné mať rúško, dodržať rozostupy osôb 2m a koncentráciu osôb najviac 1 osoba na 10 m2 plochy. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 sú zrušené predaje na trhových miestach v obci. V záujme ochrany Vášho zdravia Vás tiež vyzývame, aby akútne chorí pacienti u pani doktorky Zdarilekovej dodržiavali čas vyhradený pre nich, čo je v utorok od 10:00 do 12:00 a v ostatné dni od 8:00 do 10:00. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Poplatok za hrobové miesta

Oznamujeme občanom, ktorí majú uzatvorené zmluvy o prepožičaní (nájme) miesta na pohrebisku ( hrobové miesta) na cintorínoch v obci Nové Sady a platili poplatok v roku 2010, že v prípade záujmu o prenájom na ďalších 10 rokov je potrebné prísť zaplatiť poplatok. To platí aj pre tých nájomcov, ktorí uzatvorili zmluvy pred rokom 2010 a doteraz nezaplatili poplatok na ďalších 10 rokov. Nájomné za hrobové miesto na desať rokov je 14,00 € za dvojhrob, 7,00 € za jednohrob. Žijúci občania, ktorí majú rezervované miesto na cintoríne platia ročný poplatok, ktorý je 7,00 € za dvojhrob a 3,50 € za jednohrob. Tieto poplatky je potrebné zaplatiť do 30.11.2020. celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor:

Zber elektroodpadu

* * * POZOR ZMENA V ČASOCH * * *
Oznamujeme občanom, že v sobotu 3.10.2020 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad.

a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude prebiehať donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 3.októbra 2020
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envi-geos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 7:00 do 8:30 hod. pri obecnom úrade v Nových Sadoch a
v Sile od 8:30 do 9:00 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený katolícky cintorín v Nových Sadoch, v dôsledku čoho mohlo prísť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 21.9.2020 do 28.9.2020 bude v obci vykonávaný odpočet elektrickej energie. Odpočet sa týka všetkých dodávateľov elektrickej energie. Prosíme o sprístupnenie elektromerov. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 23
posledná