Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

Stavanie mája

Stavanie mája 30.apríla 2019

Obec Nové Sady v spolupráci s kultúrnou komisiou a TJ Nové Sady si Vás dovoľujú pozvať na Stavanie mája, 30.apríla 2019 na obvyklých miestach : Ceroviny, Kotrbál, Nové Sady a Sila. Na stanoviskách vystúpi DFS Pelikánik. Máj v Nových Sadoch sa tento rok bude stavať na futbalovom ihrisku. Od 14:00 hodiny je pre deti pripravené : vozenie na koni, na štvorkolkách, maľovanie na tvár, rodeo býk, demolačná zóna, bungee running. Od 18:00 hodiny nás čaká hudobné vystúpenie skupiny Rebriňák. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Veľkorozmerný odpad 26.a 27.apríla 2019

Veľkorozmerný odpad Nové Sady:
Zber veľkorozmerného odpadu sa uskutoční dňa 26. a 27. apríla 2019
Kontajner bude pristavený:
V piatok 26.apríla 2019 v čase od 13,00 do 17,00 hod. a
v sobotu 27.apríla 2019 v čase od 9,00 do 12,00 hod. pri futbalovom ihrisku.
Do tohto kontajnera môžete priniesť:
starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleu), záhradné hadice, veľké obalové fólie aj znečistené a pod.
Uvedený odpad od Vás preberie pracovník obecného úradu a to
len v určených hodinách !

Do kontajnera nemôžu ísť:
Pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom, a pod.


Veľkorozmerný odpad - Sila

Zber veľkorozmerného odpadu v Sile sa uskutoční dňa 27.apríla 2019
Kontajner bude pristavený:
v sobotu 27.apríla 2019 v čase od 9,00 do 12,00 hod. pri bývalej knižnici v Sile.
Do tohto kontajnera môžete priniesť:
starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleu), záhradné hadice, veľké obalové fólie aj znečistené a pod.
Uvedený odpad od Vás preberie pracovník obecného úradu a to
len v určených hodinách !
Upozorňujeme občanov, aby odpad do tohto kontajnera priniesli len v uvedenom čase, kedy tam bude poverený pracovník a kontajner odomkne. Je prísne zakázané ukladať odpad vedľa kontajnera, čo bude považované za nedovolené nakladanie s odpadom.
V prípade, že v uvedenom termíne v sobotu nemôžete prísť odovzdať odpad, môžete tak urobiť v piatok v popoludňajších hodinách v Nových Sadoch.

Do kontajnera nemôžu ísť:
Pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom, a pod.
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Pošta Nové Sady - 26.04.2019

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že v piatok 26.apríla bude otvorená od 07:00 - 12:00 hodiny. Najbližšia dostupná pošta - Nitra 1. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Zber papiera a komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 26. apríla sa v obci uskutoční zber papiera a zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Pokosený evanjelický cintorín a cintorín Ceroviny

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený evanjelický cintorín v Nových Sadoch a cintorín v Cerovinách v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.apríla 2019

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29.4.2019, t. j. v pondelok o 17.00 hod.,ktoré sa bude konať v podkroví budovy kaštieľa.
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:

MURr. Uherová - dovolenka 18.04.2019

MUDr. Uherová oznamuje, že vo štvrtok 18.apríla si čerpá dovolenku, takže nebude v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch ordinovať. Lieky si môžu pacienti objednať telefonicky v Nitre a následne budú preposlané elektronicky do systému lekárne. Ordinačné hodiny na ambulancii v Nitre zostávajú nezmenené. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor:

Zber BIO odpadu a plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 17. apríla sa v obci uskutoční zber BIO odpadu a taktiež zber plastov. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor:

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom, že v piatok 12. apríla sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň
11.4.2019, t. j. vo štvrtok o 17.00 hod.,
ktoré sa bude konať v podkroví budovy kaštieľa.


celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor:

Zber BIO odpadu 03.04.2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 03.04.2019 sa v obci uskutoční zber BIO odpadu. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:

Prezidentské voľby 2019 - 2.kolo

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamujeme občanom, že v sobotu 30.3.2019 sa uskutoční 2.kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. V obci Nové Sady sú dva volebné okrsky:
Okrsok číslo 1: v budove základnej školy v Nových Sadoch na prízemí, vchod od kaštieľa.
Tu budú voliť občania z Nových Sadov, Kotrbála a Cerovín.
Okrsok číslo 2: v budove č. 112 – bývalá knižnica v Sile. Tu budú voliť občania zo Sily.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7,00 hod. do 22,00 hod. Každý volič je povinný pri preberaní hlasovacieho lístka a obálky preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:

Zber komunálneho odpadu 29.marca 2019

Obec Nové Sady oznamuje občanom, že v piatok 29. marca sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu - 30.03.2019

Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.marca 2019 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad.
a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 30.marca 2019
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri Obecnom úrade v Nových Sadoch vo dvore bývalého NUSSI a
v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor:

MUDr. Uherova - 26.marca NEORDINUJE

MUDr. Uherová oznamuje svojim pacientom, že v utorok 26.marca nebude ordinovať. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Zhromaždenie členov miestneho spolku SČK v Nových Sadoch

Miestny spolok SČK v Nových Sadoch

srdečne pozýva svojich členov
na zhromaždenie členov miestneho spolku

dňa 27. marca 2019 o 17.30 hod.

do kaštieľa v Nových Sadoch.

Všetci ste srdečne vítaní!
celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:

Pošta Nové Sady - 28.03.2019

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že vo štvrtok 28.3.2019 bude pošta otvorená len do 12:00 hodiny. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:

Výberové konanie na Riaditeľa ZŠ a MŠ Dobrá Voda

Výberové konanie na Riaditeľa ZŠ a MŠ Dobrá Voda celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Zber BIO odpadu a papiera

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 20. marca sa v obci uskutoční zber BIO odpadu a vo štvrtok 21. marca sa uskutoční zber papiera. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Oznámenie o zápise do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční 08. a 09. apríla 2019 v čase od 14.00 do 17.00. hod. Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

• občiansky preukaz,
• rodný list dieťaťa,
• vyplnenú dokumentáciu, ktorá je k dispozícii vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke školy,
• podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
Škola ponúka možnosť objednať si predpísané zošity a pomôcky v celkovej hodnote 21 €.
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Výsledky volieb prezidenta SR

Zverejnenie výsledkov volieb prezidenta SR za okrsok č. 1 Nové Sady a okrsok č. 2 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor:

Prezidentské voľby 2019

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamujeme občanom, že v sobotu 16.3.2019 sa uskutoční 1.kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. V obci Nové Sady sú dva volebné okrsky:
Okrsok číslo 1: v budove základnej školy v Nových Sadoch na prízemí, vchod od kaštieľa.
Tu budú voliť občania z Nových Sadov, Kotrbála a Cerovín.
Okrsok číslo 2: v budove č. 112 – bývalá knižnica v Sile. Tu budú voliť občania zo Sily.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7,00 hod. do 22,00 hod. Každý volič je povinný pri preberaní hlasovacieho lístka a obálky preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom.
celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:

Zber plastov a komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 14. marca sa v obci uskutoční zber plastov a v piatok 15. marca sa uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:

Obecný úrad 07.03.2019 ZATVORENÝ

Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom, že vo štvrtok 07.03.2019 bude Obecný úrad z dôvodu účasti pracovníčok na školení zatvorený. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor:

Lekáreň ALFA - OMEGA

Dočasné telefónne číslo do Lekárne Alfa - Omega v Nových Sadoch je 0910 161 997 celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:

Zber BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 06. marca sa v obci uskutoční zber BIO odpadu. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor:

Materská škola Nové Sady

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Nové Sady oznamuje rodičom prijatých detí materskej školy, že od pondelka 4. marca 2019 bude spustená prevádzka materskej školy v Nových Sadoch. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Brigáda v škôlke

Oznamujeme rodičom detí z MŠ v Nových Sadoch, že od 25.02.2019 - 01.03.2019 od 08:00 - 16:00 hod. bude prebiehať v škôlke brigáda, kde sa bude upratovať a upravovať okolie vonku. Prosíme rodičov, ktorí môžu prísť pomôcť, aby si priniesli hrable a metly. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

ZO Jednoty dôchodcov Nové Sady - Členská schôdza

ZO Jednoty dôchodcov v Nových Sadoch oznamuje svojim členom, že dňa 07.03.2019 sa o 14:00 v podkroví kaštieľa uskutoční Výročná členská schôdza. Privítame nových členov, a bude sa vyberať členský poplatok 2 eurá. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 01.03.2019 sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 13
posledná