Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 22
posledná

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený katolícky cintorín v Nových Sadoch, v dôsledku čoho mohlo prísť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 21.9.2020 do 28.9.2020 bude v obci vykonávaný odpočet elektrickej energie. Odpočet sa týka všetkých dodávateľov elektrickej energie. Prosíme o sprístupnenie elektromerov. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
Letné kino 1

Letné kino

Obec Nové Sady Vás srdečne pozýva na večerné premietanie s názvom „Letné kino“, ktoré sa uskutoční v sobotu 26.septembra v kaštieli na 1.poschodí. O 17:00 bude pre najmenších pripravená rozprávka Gnomeo a Júlia, o 19:00 romantická komédia Príliš osobná známosť a o 21:00 horor Anabelle 3. Z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení je bufet zrušený. Vstup na podujatie je voľný. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Oznam futbalový zápas

TJ Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 19.9.2020 odohrá mužstvo dorastu majstrovský futbalový zápas s TJ Slovan Bojná o 15:30 hod. na futbalovom štadióne v Nových Sadoch a v nedeľu 20.9.2020 o 15:30 hod. mužstvo dospelých odohrá majstrovský zápas s FC Štefanovičová na futbalovom štadióne v Nových Sadoch.
Vstup fanúšikov na futbalový štadión je možný len v rúškach a tieto musia mať aj počas celých zápasov.
celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom a majiteľom nehnuteľností z časti Kotrbál a Ceroviny, že je možné podávať žiadosti na ohlásenie drobnej stavby vodovodnej prípojky na Obecnom úrade v Nových Sadoch v úradných hodinách od 21.9.2020. Pre prijatie je potrebné priniesť kompletne vypísanú žiadosť, ktorú nájdete na stránke obce v časti
ÚRAD → STAVEBNÝ ÚRAD, alebo vytlačenú pri vstupe do obecného úradu. Tiež je potrebné priniesť 2 výtlačky projektovej dokumentácie a stanovisko ZVAK Nitra. Správny poplatok budete hradiť až pri prebratí vydaného oznámenia k drobnej stavbe.
celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Oznam pracovná pozícia Bourbon

Voľná pracovná pozícia v spoločnosti BOURBON AP Nitra s.r.o

Operátor/ka na oddelení vstrekovne

(3 – zmenná prevádzka)


Pracovnou náplňou je najmä:
- kontrola dielov,
- vyraďovanie chybných kusov,
- odoberanie vylisovaných plastových komponentov z montážnej linky,
- balenie výrobkov do boxov / kartónov.


Nábor bude v dňoch 21.9.2020 a 23.9.2020 o 14:00 hod. v sídle spoločnosti. Treba si so sebou priniesť ŽIVOTOPIS a RÚŠKO.

Autobus pôjde ( biely autobus, mikrobus s modrým nápisom AKARA) o:

- Nové Sady, domovina - 13:28
- Nové Sady, ZŠ - 13:30
- Nové Sady, Sila rázc. - 13:33

Pre viac informácií kontaktujte Personálne oddelenie Bourbon AP Nitra s.r.o.

Tel. kontakt: 037 79 21 167 a 037 79 21 422 celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Oznam Pošta Nové Sady

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že od 16. septembra 2020 do 18. septembra 2020 bude otvorená v obmedzených otváracích hodinách, a to nasledovne:
streda 8:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00
štvrtok 8:00 – 14:00
piatok 8:00 – 14:00
V záujme ochrany zdravia sa zakazuje vstup do pošty bez použitia rúška, šálu, šatky prípadne inej vhodnej alternatívy.
celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:

Oznam

TJ Nové Sady Vás pozýva na detský futbalový turnaj mužstiev U11, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.septembra so začiatkom o 9:00 hod. Turnaja sa zúčastnia deti z mužstiev Nitra Chrenová B, Cabaj Čápor a Veľký Cetín. Príďte povzbudiť našich malých športovcov. celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:

Oznam PD Devio

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje nahláseným záujemcom o naturálie, že sa budú vydávať v sobotu 12. septembra 2020 od 08:00 do 12:00 hodiny na stredisku Nové Sady v sklade so vstupom od Šurianskej cesty.
Cena za 100 kg naturálií je 13,20 Eur vrátane DPH. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Oznam Lekáreň ALFA-OMEGA

Lekáreň ALFA-OMEGA v Nových Sadoch oznamuje občanom, že v stredu 9. septembra 2020 bude zatvorená. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom z Nových Sadov, že od 8.9.2020 sa bude robiť odpis stavu vodomerov. Z tohto dôvodu žiadajú všetkých odberateľov vody, aby sprístupnili vodomery. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v utorok 8. septembra 2020 sa v obci uskutoční vývoz plastov. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Oznam

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka BIO odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre, haluzinu, kôrovie. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 30.novembra 2020, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať.
Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad napr. hnijúce ovocie, korene stromov, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod., na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta.
celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:

Oznam

TJ Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že v sobotu 5.9.2020 odohrá mužstvo dorastu majstrovský futbalový zápas s TJ Čechynce o 16:00 hod. na futbalovom štadióne v Nových Sadoch a v nedeľu 6.9.2020 o 16:00 hod. mužstvo dospelých odohrá majstrovský zápas s TJ Horné Lefantovce na futbalovom štadióne v Nových Sadoch.
Vstup fanúšikov na futbalový štadión je možný len v rúškach a tieto musia mať aj počas celých zápasov. celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:

Oznam

ZŠ s MŠ Nové Sady 176 oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov ZŠ a detí MŠ (predškoláci), ktorí sú v hmotnej núdzi, aby o tejto skutočnosti priniesli potvrdenia z ÚPSVaR v Nitre do ZŠ v Nových Sadoch a to v dňoch od 03.09.2020 do 08.09.2020 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Tieto deti budú môcť poberať dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností (školské potreby).
Ďalej oznamuje aj rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov ZŠ a detí MŠ(predškoláci), ktorí nedosahujú minimálny príjem, že sa môžu tiež uchádzať o vyššie uvedenú dotáciu tým, že náležité potvrdenia o skutočnosti príjmu a dochádzke detí odovzdajú na ÚPSVaR v Nitre Štefánikova tr. 88 do 10.09.2020. Potvrdenia o dochádzke detí Vám budú tiež vystavené v dňoch 03.09.2020 do 10.09.2020 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Podrobnejšie informácie Vám budú podané na Vašich obecných úradoch resp. v ZŠ s MŠ Nové Sady 176.

celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:

Vývoz bioodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 2. septembra 2020 sa v obci uskutoční vývoz bioodpadu. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Základná škola-začiatok školského roka

Základná škola s materskou školou Nové Sady oznamuje, že v súlade s usmerneniami ministerstva školstva sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční dňa 2. septembra 2020 t.j. v stredu o 7,45 hod. v triedach. Škola bude otvorená od 7,30 hod. Rodičia (okrem rodičov žiakov prvých ročníkov - len jeden rodič), nevstupujú do budovy školy. Žiaci a rodič žiaka prvého ročníka musia mať v interiéri rúška. Rodičia pred budovou školy udržiavajú odstup. Žiaci budú v škole do 8,30 hod. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:

Oznam

ZO JDS pozýva všetkých svojich členov na spomienkové stretnutie SNP, ktoré sa uskutoční dňa 29. augusta 2020 o 15:00 hod. v parku pri obecnom úrade.
Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor:

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok 28.augusta 2020 sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor:

Oznam

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje všetkým svojim členom dôchodcom, ktorí odišli do dôchodku z družstva, že vo štvrtok 20.augusta v čase od 9:00 do 10:00 hod. bude na obvyklých výplatných miestach vyplácať sociálny príspevok.
Žiadame našich členov - dôchodcov o dodržanie opatrení ako je použitie rúška a dodržiavanie bezpečného odstupu. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že v utorok 18. augusta 2020 od 17:00 do 18:00 hod. na predajnom mieste pri obecnom úrade a vo štvrtok 20. augusta 2020 od 17:00 do 18:00 hod. pri autobusovej zastávke pri budove 112 v Sile sa bude vykonávať pravidelné povinné očkovanie psov a mačiek starších ako 3 mesiace proti besnote.
Cena za 1 zviera je 7€. Zvieratá, ktoré nie sú začipované, budú povinné označené mikročipom. Cena čipovania je 15€.
Je potrebné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor:

Lekáreň Nové Sady

Oznamujeme, že Lekáreň ALFA OMEGA v Nových Sadoch bude v dňoch od 13. do 23. augusta 2020 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor:

Vývoz papiera a komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 13.augusta 2020 sa v obci uskutoční vývoz papiera a v piatok 14.augusta 2020 vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor:

MUDR.Lauková - ordinačné hodiny od 17.8.2020 do 28.8.2020

DZS MUDR. Lauková oznamuje občanom, že od 17.8. do 28.8.2020 ordinuje nasledovne:
pondelok, streda, piatok od 7,00 hod. do 9,00 hod Nové Sady
utorok, štvrtok od 7,00 do 9,00 Čakajovce.
Denne sa ordinuje v DZS Výčapy-Opatovce od 10,00 hod do 12,00. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor:

MUDR. Zdarileková - dovolenka

MUDR.Zdarileková oznamuje občanom, že od 12.8.2020 do 21.8.2020 vrátane a 31.8.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDR. Kirinovičová v Zbehoch. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor:

Pokosenie cintorínov

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený katolícky a evanjelícky cintorín v Nových Sadoch,v dôsledku čoho mohlo prísť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor:

Vývoz plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 7. augusta sa v obci uskutoční vývoz plastov. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

Vývoz Bio odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra, t.j. v stredu 5. augusta sa v obci uskutoční vývoz bioodpadu. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor:

Oznam ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ Nové Sady oznamuje rodičom, resp. zákonným zástupcom detí MŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi, aby o tejto skutočnosti doniesli potvrdenia z ÚPSVaR do ZŠ v Nových Sadoch a to v dňoch od 3.8. do 6.8.2020 v čase od 8,00 do 14,00 hod. Tieto deti budú môcť poberať dotáciu na stravu -deti MŠ 3-5 ročné.
Ďalej oznamujeme aj rodičom resp. zákonným zástupcom žiakov detí MŠ, ktorí nedosahujú minimálny príjem, že sa môžu tiež uchádzať o vyššie uvedené soc. dávky tým, že náležité potvrdenia o skutočnosti príjmu a dochádzke detí odovzdajú na ÚPSVaR v Nitre, Štefánikova tr.88. Potvrdenia o dochádzke detí Vám budú tiež vystavené v dňoch 3.8. až 6.8.2020 v čase od 8,00 do 14,00 hod. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú v ZŠ s MŠ v Nových Sadoch. celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor:

Stiano Cafe - akcia

Reštaurácia Stiano Cafe organizuje dňa 1.augusta t.j. v sobotu Bublinkovú párty so začiatkom o 14,30 hod. Deti sa budú môcť zabaviť pre tanečnej zábave a hrách, pripravené je aj maľovanie na tvár. Od 17,00 hod. Vás bude baviť živá hudba v podaní Candy band. celý text

ostatné | 29. 7. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 22
posledná