Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia ku kroku 1

Zvoľte si kolónku "Registrácia na 14.2.2021"

Plošné testovanie je určené pre obyvateľov vo veku od 10 do 65 rokov.

Na testovanie nesmú prísť osoby v karanténe alebo choré na COVID 19. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré COVID 19 prekonali v posledných 3 mesiacoch.

Dôrazne žiadame, aby sa  na plošné testovanie prioritne registrovali len tí obyvatelia, ktorí sa potrebujú pre výkon zamestnania preukázať negatívnym certifikátom.

Testujeme iba obyvateľov s trvalým pobytom v obci, prípadne zamestnancov firiem a organizácií z našej obce a rodičov školopovinných žiakov z ročníkov 1.-4. a materskej školy a zamestnancov školy a školských zariadení. 

Ostatné osoby majú možnosť otestovať sa v čase od 18:00 do 18:45.

 

Informácia ku kroku 2

V tomto kroku si vyberte čas testovania.

Upozornenie: Registráciu konkrétneho času je možné vykonať maximálne v piatok o 21:00. Registráciu je možné aj zrušiť, a to najneskôr v piatok o 21:00. Prosím využite túto možnosť, ak sa z vážnych dôvodov nemôžete dostaviť.

 

Informácia ku kroku 3

Pre presnú identifikáciu registrovanej osoby na plošné testovanie je potrebné vyplniť všetky predpripravené polia. Do poznámky je potrebné uviesť aj adresu Vášho trvalého bydliska v obci (podľa platného občianskeho preukazu), prípadne prechodný pobyt alebo názov firmy či organizácie so sídlom v obci, v ktorej ste zamestnaný.

O stave rezervácie budete informovaný e-mailom.

Vašu rezerváciu môžete vyhľadať cez vyhľadávací formulár. Zadajte PIN (obdržíte ho e-mailom) a kliknite na tlačítko vyhľadať. V zobrazenom detaile môžete taktiež rezerváciu zrušiť.

V tomto kroku zvolte službu, na ktorú chcete uskutočniť rezerváciu. V nasledujúcich krokoch zvolíte termín rezervácie a zadáte kontaktné údaje. O stavu rezervácie budete informovaný e-mailom.

Vašu rezerváciu môžete vyhľadať cez vyhľadávací formulár. Zadajte PIN (obdržíte ho e-mailom) a kliknite na tlačítko vyhľadať. V zobrazenom detaile môžete taktiež rezerváciu zrušiť.