Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácie pre obyvateľov k napojeniu na vodovod – Kotrbál, Ceroviny

V záujme poskytnutia aktuálnych informácií o možnosti napojenia na novovybudovaný vodovod pre časti Kotrbál a Ceroviny, Vám budeme v tejto časti nášho webového sídla poskytovať užitočné informácie.

 

V prípade svojpomocného budovania šachty je potrebné ju vybudovať z betónových tvárnic a dodržať hĺbku 1,8 m, šírku 0,9 m x 1,2 m. Poklop musí mať minimálny rozmer 0,6 x 0,6 m. V šachte sa musí nachádzať kovový rebrík alebo kovové stupačky. Nesmie byť v nej umiestnený drevený rebrík.

 

Stav projektu: schválené porealizačné zameranie, príprava PD prípojok, projekt sa nachádza pred kolaudáciou, ešte nie je určený termín kolaudácie

Vodomerné šachty betónové Stiahnuté: 10x | 07.06.2020

Vodomerné šachty plastové Stiahnuté: 6x | 07.06.2020

Stránka

  • 1