Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Nové Sady je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verenom obstarávaní).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Nové Sady na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Nové Sady

Sídlo: Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady

IČO: 00308340

DIČ: 2021102864

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Nitra

Číslo účtu: 0989393001/5600

Štatutárny zástupca: Patrik Matušík, starosta obce

Telefónne číslo: 037/7894165

 

Podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Obec Nové Sady ako verejný obstarávateľ informácie k procesom verejného obstarávania na stránke www.uvo.gov.sk

e-mail: obecnyurad@novesady.sk