Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poľovníci

Prijatím zákona číslo 23/1962 Zb. o poľovníctve zanikla Poľovnícka spoločnosť Nové Sady a vznikli Poľovnícke združenia Nové Sady a Malé Zálužie. 8. júna 1963 bol podaný návrh na ich zlúčenie a tak v roku 1964 prináležali PZ Nové Sady poľovné revíry na poľnohospodárskej pôde JRD Nové Sady - 1 223 ha, JRD Čab-Sila -1 024 ha a JRD Malé Zálužie - 985 ha, (spolu 3232ha). V roku 1966 sa PZ Nové Sady rozdelilo na PZ Nové Sady s revírmi Nové Sady a Malé Zálužie a nové PZ Čab-Sila s revírom Čab-Sila, v roku 1973 sa obe združenia opäť zlúčili a vzniklo zlúčené Poľovnícke združenie v Nových Sadoch. V júli 1978 bola slávnostne daná do užívania poľovnícka chata. Myšlienka zdokonaľovať
streleckú techniku a zručnosť nadobudla reálne rozmery v roku 1978, kedy pri chate vznikla strelnica. Uskutočňovali sa tu povinné previerky strelieb domácich poľovníkov i strelecké preteky pre verejnosť. Neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva je poľovnícka kynológia, ktorá má bohatú históriu i prítomnosť. Najviac sa osvedčili plemená nemeckých stavačov a českého fúzača. Popri stavačoch sa chovajú i sliediče a brloháre.

Rozloha poľovného revíru v roku 2006 je 3261 ha. Lesná pôda a vodné plochy tvoria 100 ha. Sú to zväčša háje, remízky a medze, ktoré zostali po rekultivácii pôdy v 70. rokoch. Vodné plochy tvorí rybník v Malom Záluží, potoky Radošinka a Galanovka. Okrem lovu venujú členovia pozornosť aj chovu a ochrane zveri. V revíri sú zriadené krmelce na jadrové, objemové a dužinaté krmivo. Združenie sa prezentuje reláciami v obecnom rozhlase hlavne v júni, Mesiaci poľovníctva, v poľovníckych časopisoch, pri príležitosti Dňa detí a pod. Najvyššie hodnoteným podujatím je už tradične poľovnícka zábava.