Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tolerančný evanjelický a. v. kostol

Kostol bol postavený po vydaní tolerančného patentu Jozefom II. počas pôsobenia farára Pavla Korbélyiho s pomocou patrónov Jána a Ľudovíta Ghýczyho. Jeho posviacka sa konala 5.10.1786. Postavený bol bez veže, z tvrdého materiálu. Pôdorys mal tvar obdĺžnika s rozmermi 18 x 10 x 7 m. Vstup sa nachádzal na severnej strane, južnú časť uzatvárala polkruhová apsida. Stavba bola pôvodne pokrytá dreveným šindľom a mala drevenú podlahu. 

57sk_1


V interiéri dominoval oltár so štyrmi drevenými dórskymi stĺpmi a drevenými sochami Mojžiša a Árona. Oltárny obraz znázorňoval dvanásťročného Ježiša v jeruzalemskom chráme. Po troch stranách kostola bol rozsiahly chór. Pôvodný organ mal 6 mutácií bez tremuly. Veža bola k modlitebnici pristavaná až po roku 1787 na základe kráľovského nariadenia zo dňa 2.2.1787.
Pôvodná veža bola asanovaná v roku 1819 počas pôsobenia kazateľa Adama Škultétyho. Na jej mieste bola v tom istom roku postavená nová drevená veža vysoká 14 m. V roku 1869 bola nevyhovujúca drevená veža rozobratá a na jej mieste bola postavená murovaná veža, ktorá je dodnes zachovaná. Posvätená bola 2. októbra 1869. Jej výška je 25 m a má štvorcový pôdorys so stranou 4 m. Zvony boli z pôvodnej drevenej veže. Zároveň sa uskutočnila i generálna oprava chrámu. Ďalšie menšie opravy boli vykonané v roku 1886 pred slávnosťou storočnej pamiatky jeho posvätenia. V decembri 1892 bol obnovený oltár a v máji 1893 boli urobené opravy chóru. Zároveň bola urobená nová betónová dlažba. V roku 1894 bol zakúpený za 900 zlatých nový organ. Ďalšie opravy kostola sa uskutočnili v roku 1900. 
V roku 1928 bola strecha kostola pokrytá pozinkovaným plechom, roku 1930 kostol opravili a boli zakúpené dva zvony. V roku 1955 bol posvätený nový oltárny obraz s výjavom Krista, zachraňujúceho topiaceho sa Petra, od akademického maliara Ľudovíta Vaníčka. V roku 1962 bola dokončená generálna prestavba kostola. Zachovaná ostala pôvodná tolerančná dispozícia s priestranným chórom aj veža.

 

  • Evanjelický a. v. farský úrad
  • Evanjelický augsburského vyznania
  • Farárka  v Nových Sadoch Mgr. Jana Juššíková
  • Kontakt: 037/78 941 08, 0918 828 148
  • ecavns@gmail.com