Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2018

Zmluva o výpožičke

15/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ing. Tomáš Knotek

16.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

14/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Jozef Stejskal

12.02.2018

Zmluva o výpožičke

13/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Katarína Boórová

06.02.2018

Žiadosť o zmenu na účte

12/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Prima Banka Slovensko a.s.

06.02.2018

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve

06/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Komunálna poisťovňa

05.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

11/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Jozef Mikula

02.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

10/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Líšková Anna

02.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

09/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Líšková Anna

29.01.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

08/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Deglovičová Eva

23.01.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

05/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ing. Darina Palatická

11.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

02/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Súkromná základná umelecká škola

10.01.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

07/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Hubinská Helena

15.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

04/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Gorazda

08.01.2018

Zmluva o výpožičke

1/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Andrea Novotná

15.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

03/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Mesto Nitra

21.12.2017

Zmluva

149/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom

21.12.2017

Dohoda o vyplňovacom práce k blankozmenke č. 287822-2017

148/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

21.12.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 287822

147/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

21.12.2017

Úverová zmluva č. 287822-2017

146/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

21.12.2017

Dohoda o vyplňovacom práce k blankozmenke č. 287830-2017

145/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

21.12.2017

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 287830-2017

144/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

21.12.2017

Úverová zmluva č. 287830

143/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.

20.12.2017

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

142/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Anna Slivková

13.12.2017

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

141/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Róbert Fábry

13.12.2017

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

140/2017

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ľubomíra Michalíková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: