Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centre voľného časuu

36/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Mesto Nitra

03.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

35/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

DOCTOR 4U, s.r.o.

16.04.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

34/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Štefan Chovanec

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

TJ Nové Sady

11.04.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

33/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Eva Patúcová

10.04.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

31/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31.03.2018

Zmluva o dodávke vody

28/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Iveta Horváthová

07.03.2018

Nájomná zmluva

27/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Iveta Horváthová

19.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

30/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Jana Balková

19.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

29/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Viera Držíková

13.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

24/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

07.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

23/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

06.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

22/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

06.03.2018

Dodatok k zmluve o verejných službách

21/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

06.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

20/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

01.03.2018

Zmluva o dielo

19/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

OTIS, s.r.o

27.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

26/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ing. Milan Komora

27.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

17/2018 STORNO

Neuvedené

Obec Nové Sady

MEDICUS MRK

26.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

25/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Emília Malá

19.02.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP - SIEA

16/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

19.02.2018

Zmluva o výpožičke

15/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ing. Tomáš Knotek

16.02.2018

Zmluva o nájme miesta na pohrebisku

14/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Jozef Stejskal

12.02.2018

Zmluva o výpožičke

13/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Katarína Boórová

06.02.2018

Žiadosť o zmenu na účte

12/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Prima Banka Slovensko a.s.

06.02.2018

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve

06/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Komunálna poisťovňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: