Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2018

Poistná zmluva

94/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Komunálna poisťovňa

17.10.2018

Poistná zmluva

93/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Komunálna poisťovňa

23.07.2018

Hromadná licenčná zmluva

92/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

16.10.2018

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve

91/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Lekáreň ALFA - OMEGA s.r.o. Lužianky

08.10.2018

Kúpna zmluva

90/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

František Andacký

01.10.2018

Zmluva o dodávke vody

89/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ing. Miloš Mažár

21.09.2018

Dodatok k zmluve

88/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Slovak Telekom a.s., Bratislava

30.09.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 31. mája 2018 uzatvorenej v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zákona NR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

87/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Martina Klinková

30.09.2018

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 29. marca 2010 uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

86/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Miriama Balúchová

30.09.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 10. februára 2010 uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 116/1990 Zb. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

85/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Orthodental

30.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

84/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Melovič Stanislav

20.09.2018

Dodatok č. IROP-D1-302021H440-221-10

83/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

13.09.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

82/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Mihalson, s.r.o.

13.09.2018

Zmluva o dielo

81/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

ĽH Furmani

07.09.2018

Zmluva o spolupráci

80/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Komunálna poisťovňa

06.09.2018

Sponzorská zmluva

79/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Agromechanika, s.r.o.

10.09.2018

Zmluva o reklame

78/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Stavivo, s.r.o.

31.08.2018

Sponzorská zmluva

77/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Zovos - EKO, s.r.o

20.08.2018

Zmluva o dielo

76/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Mgr. Biháry

23.08.2018

Sponzorská zmluva

75/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

PD Devio Nové Sady

13.08.2018

Príkazná zmluva č. 08/01 EL

74/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

ZMOS

13.08.2018

Príkazná zmluva č. 08/01 PL

73/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

ZMOS

23.07.2018

Hromadná licenčná zmluva

72/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

04.09.2018

Sponzorská zmluva

71/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

AGROSERVIS spol.s.r.o.

08.08.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

70/2018

Neuvedené

Obec Nové Sady

Eva Machalková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: