Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Vyvesené: 2. 10. 2017

Dátum zvesenia: 18. 10. 2017

Späť