Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 12. 7. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť