Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výstavba

Správy

#

Kontajnery na stavebný odpad a železo


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Zeleň v okolí kaštieľa


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Rekonštrukcia kaštieľa


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Rekonštrukcia domu smútku v Sile


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Autobusové zastávky


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Čistili sme „Žliabok“ v Sile


ostatné | 19. 11. 2011 | Autor:
#

Rekonštrukcia komunikácii a chodníkov


ostatné | 25. 10. 2011 | Autor:
#

Slavnostné otvorenie ihriska


ostatné | 16. 11. 2009 | Autor:
#

Bytovky už majú svojich nájomníkov

V apríli 2007 začala obec s výstavbou dvoch bytoviek. V každej bytovke je 15 bytov . Z toho sú v každej bytovke 2 byty - 1 izbové, 1 byt - 2 izbový a 12 bytov - 3 izbových. Výstavba bytoviek bola úspešne ukončená. Kolaudácia prebehla 8. júla 2008 a od 1. augusta

celý text

ostatné | 30. 9. 2009 | Autor:
#

Vynovený interiér domu smútku

Koncom roka 2007 sa začalo s kompletnou opravou interiéru najstaršieho z troch domov smútku a to na katolíckom cintoríne v Nových Sadoch. Ukončená bola v prvých mesiacoch roku 2008 . V budúcnosti sa uvažuje o kompletnej oprave aj ostatných domov smútku v obci.

celý text

ostatné | 31. 3. 2009 | Autor:
#

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy v Nových Sadoch prebehla koncom roka 2008, ktorá mala za cieľ podporiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vo väčšej spádovej oblasti obce so zameraním na stabilizáciu počtu žiakov. Rekonštrukcia strechy na budove základnej školy vo výške 36 247,76 € bola financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu. Rekonštrukcia vonkajšej fasády, zateplenie a výmena okien a dverí, obstaranie vybavenia školských stolov a stoličiek, interaktívnych tabúl a počítačov bola spolu vo
výške 291 710,61 €, z toho sa časť financovala zo zdrojov európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu vo výške 275 821,05 € a časť z vlastných zdrojov vo výške 15 889,56 €. celý text

ostatné | 31. 1. 2008 | Autor: