Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Hrobové miesta

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí v roku 2008 uzavreli zmluvu o nájme hrobového miesta a zaplatili za hrobové miesto poplatok na 10 rokov, že v prípade ďalšieho záujmu o toto hrobové miesto je potrebné do 10.decembra 2018 zaplatiť poplatok na ďalších 10 rokov.
Taktiež oznamujeme žijúcim občanom, ktorí majú rezervované hrobové miesto a platia zaň ročný poplatok, že tento je potrebné zaplatiť do 10.decembra 2018. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:

Jednota Nové Sady - 19.11.2018 otvorená do 10:00

Jednota Nové Sady oznamuje občanom, že z dôvodu inventúry, bude predajňa v pondelok 19. novembra otvorená len do 10:00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor:

Prídel lucerky

Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady oznamuje užívateľom prídelov lucerky, že termín užívania prídelov je do 24. novembra 2018. V tomto termíne Vás žiadame, aby ste si úrodu pokosili aj pozbierali. Po termíne budú prídele lucerky zmulčované. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Zber BIO odpadu a plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 14.novembra sa v obci uskutoční zber BIO odpadu a v piatok 16. novembra sa uskutoční zber plastov. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Komunálne voľby 2018

Oznamujeme občanom, že v sobotu 10.novembra sa uskutočnia komunálne voľby. Budeme voliť starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. V obci Nové Sady sú dva volebné obvody:
Občania z Nových Sadov, Kotrbála a Cerovín majú volebnú miestnosť v budove Základnej školy v Nových Sadoch na prízemí vchod od kaštieľa. Budú voliť jedného kandidáta na starostu a 6 poslancov.
Občania zo Sily majú volebnú miestnosť v budove bývalej knižnice v Sile, č. 112. Budú voliť jedného kandidáta na starostu a 3 poslancov.
Každý volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor:

Pošta Nové Sady - otvorená

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že od 05.11.2018 obnovila svoju prevádzku v Nových Sadoch v budove kaštieľa na prízemí oproti výťahu v obvyklých hodinách pre verejnosť. Telefónny kontakt 037/655 56 78 celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 09. novembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:

Uzávierka obecných novín

Obecný úrad oznamuje všetkým prispievateľom do obecných novín, že svoje články môžu priniesť na obecný úrad, alebo ich zaslať emailom na ivana.tomanova@novesady.sk do 25.novembra 2018. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.03.2019 celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň


5.11.2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.,

ktoré sa bude konať v podkroví budovy kaštieľa


celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Dovolenka MUDr. Uherová v Nitre

MUDr. Uherová oznamuje občanom, že dňa 02.11.2018 bude čerpať v Nitre dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Kružlíková Magdaléna, internát SPU, Štúrova 7, Nitra. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor:

Upozornenie na používanie bezpečnostných prvkov od Policajného zboru

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už Z dôvodu dažďa, hmly alebo
skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na
zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky
(reflexné pásky, samolepky, gumičky .. .) a reflexný bezpečnostný odev (cesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu
nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.
V zmysle zákona Č. 8/2009 Z. Z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení musí mat' chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený
reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.
Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom
rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byt' videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:

Zber papiera a komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok 25. októbra sa v obci uskutoční zber papiera a v piatok 26. októbra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:
Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká

"Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká"

Obecný úrad Nové Sady Vás srdečne pozýva na športovo - vzdelávacie podujatie pod názvom "Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká", ktoré sa uskutoční 27. a 28. októbra 2018 so začiatkom o 15:00 hodine. Čakajú na nás športové aktivity - cvičenie, zdravá strava, meranie podielu tuku v tele a zaujímavé prednášky. Príďte medzi nás a po zapojení sa do programu môžete získať odmenu . celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor:

Zber BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 17. októbra sa v obci uskutoční zber BIO odpadu. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor:

Pokosené cintoríny - Sila a evanjelický Nové Sady

Obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený cintorín v Sile a evanjelický cintorín v Nových Sadoch v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Nefunkčnosť pevných liniek OÚ

Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom, že z dôvodu požiaru sú nefunkčné pevné telefónne linky. V prípade potreby prosím použite nižšie uvedené emailové adresy, alebo dočasné mobilné telefónne čísla. Ďakujeme za pochopenie

Marta Šlosárová, Emília Krčmárová, Eva Marečková, Ivana Fojtíková
mobil: 0904 621 557

Email: obecnyurad[at]novesady.sk
Silvia Halvoníková
mobil: 0910 925 873


Zamestnanci:
Eva Marečková
ekonomika
e-mail: eva.mareckova[at]novesady.sk

Emília Krčmarová
podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne, civilná ochrana, personalistika a mzdy
e-mail: emilia.krcmarova[at]novesady.sk

Bc. Ivana Fojtíková
knižnica, kultúra, riaditeľka múzea
tel.č.: 0904621557
e-mail: ivana.tomanova[at]novesady.sk

Marta Šlosárová
pokladňa, dane, poplatky, výstavba, životné prostredie
e-mail: marta.slosarova[at]novesady.sk

Elena Pavlovičová
Hlavný kontrolór
e-mail: kontrolor[at]novesady.sk

V emailovej adrese použite namiesto [at] symbol @ celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu a plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 12. októbra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu a zber plastov. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Poplatok za vodu - Sila

Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že sa vyberá poplatok za vodu za III.štvrťrok 2018 a tento je potrebné zaplatiť do 31. októbra 2018 celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Oznam k miestnemu rozhlasu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 10. októbra bude prebiehať skúška miestneho rozhlasu. Vzhľadom na škody spôsobené požiarom bude až do ukončenia rekonštrukcie poškodeného obecného úradu fungovať iba drôtový rozhlas v obci Nové Sady. Bezdrôtový rozhlas v priľahlých častiach Sila, Ceroviny a Kotrbál bude nefunkčný. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:

Očkovanie - MUDr. Uherová

MUDr. Uherová oznamuje, že od 01.10.2018 do 20.12.2018 očkuje všetkých občanov , všetkých poisťovni , bezplatne proti chrípke.
Môžu sa dostaviť do ambulancie v Nových Sadoch, prihlásiť sa u zdravotnej sestry a bez dlhého čakania budú zaočkovaní.
V prípade , že občan je ťažko mobilný , príde ho zaočkovať do miesta bydliska. Stačí nahlásiť telefonicky po 12,00 hod do Nitry ,alebo v ordinačných hodinách do Nových Sadov záujem o očkovanie. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor:
#

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Viac informácii k vyhlásenej dobrovoľnej zbierky si môžete pozrieť v samostatnej sekcii s názvom Dobrovoľná zbierka na stránke OÚ v Nových Sadoch.

http://www.novesady.sk/dobrovolna-zbierka/
celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Veľkorozmerný odpad Nové Sady

Zber veľkorozmerného odpadu sa uskutoční dňa 5. a 6. októbra 2018
Kontajner bude pristavený:
V piatok 5.októbra 2018 v čase od 14,00 do 18,00 hod. a
v sobotu 6.októbra 2018 v čase od 9,00 do 12,00 hod. pri futbalovom ihrisku.
Do tohto kontajnera môžete priniesť:
starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleu), záhradné hadice, veľké obalové fólie aj znečistené a pod.
Uvedený odpad od Vás preberie pracovník obecného úradu a to
len v určených hodinách !

Do kontajnera nemôžu ísť:
Pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom, a pod.
celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:

Veľkorozmerný odpad - Sila

Zber veľkorozmerného odpadu v Sile sa uskutoční dňa 6.okóbra 2018
Kontajner bude pristavený:
v sobotu 6.októbra 2018 v čase od 9,00 do 12,00 hod. pri bývalej knižnici v Sile.
Do tohto kontajnera môžete priniesť:
starý nábytok, sedacie súpravy, záhradný nábytok aj plastový, koberce, vane, umývadlá, toalety, podlahovina (guma, linoleu), záhradné hadice, veľké obalové fólie aj znečistené a pod.
Uvedený odpad od Vás preberie pracovník obecného úradu a to
len v určených hodinách !
Upozorňujeme občanov, aby odpad do tohto kontajnera priniesli len v uvedenom čase, kedy tam bude poverený pracovník a kontajner odomkne. Je prísne zakázané ukladať odpad vedľa kontajnera, čo bude považované za nedovolené nakladanie s odpadom.
V prípade, že v uvedenom termíne v sobotu nemôžete prísť odovzdať odpad, môžete tak urobiť v piatok v popoludňajších hodinách v Nových Sadoch.

Do kontajnera nemôžu ísť:
Pneumatiky, staré handry, elektroodpad, nebezpečný odpad, staré okná so sklom, a pod.
celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:

Zubná ambulancia - oznámenie

Zubná ambulancia v Nových Sadoch oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu požiaru na budove obecného úradu bude činnosť zubnej ambulancie pozastavená až do zrekonštruovania budovy. Bližšie informácie vám budú poskytnuté na tel. čísle 037 78 942 54. celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor:

Pomoc obetiam násilia

POMOC OBETIAM NÁSILIA, občianske združenie, Dostojevského rad 1, Bratislava
e-mail: pomocobetiam@pomocobetiam.sk, http://www.pomocobetiam.sk,
IČO: 3179 5382

DOMÁCE NÁSILIE
je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti
Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ.
Mnoho krát nebolo trestné stíhanie vôbec začaté, dokonca ani oznámené. Niektoré formy domáceho násilia, ako napr. psychické, sociálne, ekonomické násilie alebo sexuálne zneužívanie ostávajú často skryté, neodhalené, prípadne je ich okolím tolerované alebo úplne ignorované.
Násilníkom aj obeťou môže byť každý – rodič aj dieťa, ženy a dievčatá, muži, chlapci i seniori. Násilie nie je v mnohých prípadoch vôbec jednoduché rozpoznať.
STOP
SKRYTÉMU DOMÁCEMU NÁSILIU !
PSYCHICKÉMU A FYZICKÉMU TÝRANIU !
ZNEUŽÍVANIU DETÍ .! Obete domáceho násilia nemajú v mnohých prípadoch možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a preto pomoc nezainteresovaných osôb sa stáva nenahraditeľným krokom na ceste k vyslobodeniu sa z utrpenia. BEZPLATNÉ SLUŽBY OBETIAM - právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia -poskytovanie informácií obetiam o ich právach - zastupovanie obetí pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní - sprievod pri všetkých právnych úkonoch v rámci NSK poskytuje poradňa
Pomoc obetiam násilia Nitra Adresa poradne PON : Nitra, Coboriho ul. č. 1, celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu 28.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 28.septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zber elektroodpadu 30.septembra 2018

O z n a m

Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.9. 2018 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad.

a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 29. septembra 2018
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri Obecnom úrade v Nových Sadoch vo dvore bývalého NUSSI a
v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Informovanie o fungovaní Lekárne a Pošty

Služby obecného úradu Vám budú k dispozícii od pondelka 24.9.2018 v štandardných úradných hodinách v kaštieli na prvom poschodí:
Pondelok 8.00 – 17.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 – 15.30
Štvrtok 8.00 – 15.30
Piatok 8.00 – 12.00
Okrem nefunkčného rozhlasu, nie sú funkčné ani telefonické linky pevnej siete. Požiadali sme Telekom o ich urýchlené sfunkčnenie v budove kaštieľa. V piatok 21.9.2018 vykonal statik obhliadku budovy po požiari. Budovu bude možné zrekonštruovať. O ďalšom postupe rozhodne obecné zastupiteľstvo. V súčasnosti prebiehajú sanačné práce po požiari oprávnenou firmou. Od soboty bude na streche pracovať Záchranná hasičská jednotka z Malaciek na prekrytí strechy fóliou, aby sme zabránili zatečeniu dažďovej vody do objektu.
Služby lekárne budú poskytované taktiež od pondelka 24.9.2018 v kaštieli na prízemí v čase:
Pondelok 8.00 – 14.00
Utorok 8.00 – 17.00 (okrem 25.9.2018, kedy bude lekáreň otvorená od 13.00)
Streda 8.00 – 14.00
Štvrtok 8.00 – 17.00
Piatok 8.00 – 14.00
V dôsledku hasenia požiaru boli niektoré recepty dodané do lekárne v tlačenej forme znehodnotené. Preto, ak ste mali recepty už odovzdané v lekárni, odporúčame Vám osobne kontaktovať lekáreň v prevádzkových hodinách. Telefonické spojenie, ktoré ste doteraz používali nie je funkčné.
Prevádzka pošty poskytuje svoje služby v Lužiankach v čase:
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 15.00
Od 12.00 do 12.30 je obedná prestávka. Občanom z Nových Sadov sú služby poskytované pri samostatnom okienku. Od októbra budú poštové služby poskytované v kaštieli na prízemí. O presnom termíne spustenia poštových služieb Vás budeme informovať. Doručovanie bežných zásielok zostalo v obci bez zmeny.
Na činnosť materskej školy nám bolo ponúknutých k dispozícii niekoľko priestorov, v ktorých v stredu 19.9.2018 vykonali obhliadku zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Materskú škôlku sme chceli zachovať kvôli lepšej dostupnosti pre rodičov a ich deti naďalej v Nových Sadoch, avšak po obhliadke potenciálnych budov bolo rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva:
- budova bývalej školy v Šuriankach – nevyhovujúca z dôvodu nedostatočných m2
- budova zborového domu v Nových Sadoch – nevyhovujúca, nakoľko do WC je prístup len zvonku
- priestory v budove bývalej prevádzky IFood – nevyhovujúca, nakoľko požiadavky na dobudovanie priečok, umelého odvetrávania a sociálnych zariadení, by umožnili spustenie prevádzky o viac ako mesiac
- priestory v kultúrnom dome v Malom Záluží – nevyhovujúce z dôvodu komplikovaných únikových ciest
- priestory v kultúrnom dome v Kapinciach – vyhovujúce

V pondelok 24.9.2018 sa v uvedených priestoroch uskutoční ich opätovná obhliadka po zariadení nábytkom a ostatným vybavením kompetentnými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Po vydaní ich kladného stanoviska bude prevádzka materskej školy obnovená. Stravu bude dovážať zamestnankyňa obecného úradu z Čabu, za čo patrí pani starostke Andackej veľké poďakovanie.
Za nezištnú pomoc v neľahkej situácii chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ochrániť naše deti pred požiarom a riskovali tým vlastné zdravie, členom dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za veľké odborné nasadenie, dobrovoľníkom pomáhajúcim nasledujúci deň pri záchrane majetku všetkých prevádzok v budove, starostom okolitých obcí a p. farárke Juššíkovej za ochotu prichýliť naše deti do svojich priestorov a všetkým, ktorí ponúkli materiálnu a finančnú pomoc. V krátkom čase bude po odsúhlasení Ministerstvom financií SR spustený účet určený pre Rodičovské združenie pri materskej škole v Nových Sadoch, kde bude možné poukázať finančné prostriedky určené na zmiernenie následkov požiaru. Menovite sa všetkým poďakujeme v najbližšom vydaní nášho občasníka.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Dočasná skládka BIO odpadu

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka BIO odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre, haluzinu, kôrovie. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 30. novembra 2018, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať. Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad napr. hnijúce ovocie, korene stromov, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod. , na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
prvá
z 12
posledná