Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznam zo dňa 25. septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 29. septembra sa uskutoční zber komunálneho odpadu.
Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.septembra 2017 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 30.septembra 2017
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Nových Sadoch a v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 18. septembra 2017

ZO JDS v Nových Sadoch organizuje zájazd na kúpalisko do Poľného Kesova, ktorý sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017. Odchod autobusu bude o 09:00 hodine od Základnej školy v Nových Sadoch a bude prechádzať cez Silu a Čab. Kúpanie je na 3 hodiny v krytom bazéne. Vstupné je 4 eurá. Prihlásiť sa môžete u p. Balúchovej na mobilnom telefónnom čísle 0908 032 320 alebo na pevnom telefónnom čísle 78 943 86.
Základná škola v Nových Sadoch organizuje zber papiera. Zber bude prebiehať od 18. septembra do 29. septembra, každý pracovný deň dopoludnia od 07:00 do 09:00 hodiny a popoludní od 14:30 do 17:30 hodiny. Papier od Vás preberie školník. V prípade jeho neprítomnosti môžete papier nechať vedľa kontajneru.
Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 20. septembra sa v obci uskutoční zber BIO odpadu a vo štvrtok 21. septembra sa uskutoční zber papiera.
Starostka obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 19. septembra , to je v utorok o 18:00 hodine, ktoré sa bude konať v kaštieli v Nových Sadoch.
Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že bude v čase od 19.09. - 27.09.2017 vykonávať odpočet elektrickej energie a preto je potrebné sprístupniť elektromery. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 12.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 15. septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.
Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre a haluzinu. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 15.novembra 2017, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať.
Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod., na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta.
Obec Nové Sady v spolupráci s kultúrnou komisiou si Vás srdečne dovoľujú pozvať na súťaž v orbe malotraktormi pod názvom „Novosadská brázda“, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 za areálom Poľnohospodárskeho družstva Devio v Nových Sadoch. Súťažiaci budú orať od 10:00 – 12:00. Po vyhodnotení súťaže sa môžete tešiť na hudobné vystúpenie Pavla Latáka a hudobných skupín Acoustic Groove, Hrdza, Soundkraft a The Paranoid. Sprievodnými podujatiami budú prekážkový beh, ktorý organizujeme pre deti a mládež v spolupráci s občianskym združením OCR Kids Nitra, ale aj mnohé zaujímavé súťaže pre dospelých. Registrácia na prekážkový beh bude prebiehať od 09:00 – 10:00 hodiny. Zúčastneným odporúčame priniesť si aj nejaké náhradné oblečenie. V súťažiach pre dospelých čaká pre najlepších strieborný náramok ale aj fľaša Frndžalice. Podujatie spestrí aj bohatá tombola. Občerstvenie zabezpečuje slovenský výrobca mäsových a mliečnych produktov, u ktorého si budete môcť okrem jedál rýchleho občerstvenia zakúpiť aj ich produkty ako napríklad jogurty, parené syry, bryndzu, klobásky, slaninku a ďalšie produkty vyrobené na Slovensku.
Sprievodný program od 12:00 hodine obohatia taktiež vyhliadkové lety nad našou obcou.
Štart lietadla bude na letisku PD DEVIO Nové Sady, ktoré je prístupné po poľnej ceste medzi Novými Sadmi a Kotrbálom aj motorovým vozidlom.
Let trvá 10 minút, maximálna kapacita lietadla sú tri osoby. Jeho presnú trasu si môžete dohodnúť s pilotom. Cena letu na osobu je 20 €. V prípade záujmu je potrebné dostaviť sa na určené miesto alebo môžete využiť kyvadlovú dopravu z miesta konania Novosadskej brázdy, ktorú bude zabezpečovať spoločnosť, ktorá vyhliadkové lety ponúka. Rezerváciu na vyhliadkový let nahláste prosím na Obecnom úrade v Nových Sadoch osobne, telefonicky na 0904 621 557 alebo emailom na ivana.tomanova@novesady.sk . V prípade nízkeho záujmu sa vyhliadkové lety neuskutočnia.
Všetci ste srdečne pozvaní.
celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 07.09.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 08. septembra sa v obci uskutoční zber plastov.
Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre a haluzinu. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 15.novembra 2017, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať.
Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod., na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta.
Obec Nové Sady v spolupráci s kultúrnou komisiou si Vás srdečne dovoľujú pozvať na súťaž v orbe malotraktormi pod názvom „Novosadská brázda“, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 za areálom Poľnohospodárskeho družstva Devio v Nových Sadoch. Súťažiaci budú orať od 10:00 – 12:00. Po vyhodnotení súťaže sa môžete tešiť na hudobné vystúpenie Pavla Latáka a hudobných skupín Acoustic Groove, Hrdza, Soundkraft a The Paranoid. Sprievodnými podujatiami budú prekážkový beh, ktorý organizujeme pre deti a mládež v spolupráci s občianskym združením OCR Kids Nitra, ale aj mnohé zaujímavé súťaže pre dospelých. Podujatie spestrí aj bohatá tombola. Občerstvenie zabezpečuje slovenský výrobca mäsových a mliečnych produktov, u ktorého si budete môcť okrem jedál rýchleho občerstvenia zakúpiť aj ich produkty ako napríklad jogurty, parené syry, bryndzu, klobásky, slaninku a ďalšie produkty vyrobené na Slovensku. Všetci ste srdečne pozvaní. celý text

ostatné | 7. 9. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 04.09.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 06. septembra sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu a v piatok 08.septembra vývoz plastov.
Ďalej oznamuje občanom, že obecný úrad, pošta a lekáreň sú presťahované na 1. poschodie. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 31.08.2017

Spoločnosť STAVIVO, s.r.o., Nové Sady oznamuje, že hľadá pracovníka na miesto vodiča nákladného auta s vodičským oprávnením skupiny C. V prípade záujmu sa môžete informovať na telefónnom čísle 0905 347 266, prípadne mailom na zavodna@plastex.sk
Obec Nové Sady oznamuje občanom, že zajtra, t.j. v piatok sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Základná škola Nové Sady oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 04. septembra o 07:45 v budove ZŠ.
MUDr. Grafenau oznamuje, že v pondelok 04. septembra čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Uherová v Nitre na Štúrovej ulici v čase od 07:30 do 12:00 hodiny. Súrne prípady môžete konzultovať na telefónnom čísle 037/ 65 25 286 celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 30.8.2017

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že dnes 30. augusta je pošta otvorená.
Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom, že v piatok 1. septembra sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Materská škola Nové Sady oznamuje rodičom detí, že posteľné prádlo a pomôcky môžu nosiť do MŠ dnes 30. augusta a vo štvrtok 31.augusta v čase od 08:00 - 14:00. Zoznam pomôcok nájdete na internetovej stránke školy.
Základná škola Nové Sady oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 04. septembra o 07:45 hod. v budove ZŠ.
MUDr. Grafenau oznamuje občanom, že dňa 04. septembra, t.j. v pondelok bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Uherová v Nitre na Štúrovej ulici v čase od 07:30 - 12:00. Súrne prípady môžete konzultovať na t.č. 037/ 65 25 286 celý text

ostatné | 30. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 28.08.2017

Oznamujeme občanom, že dnes 28. augusta je pošta z dôvodu sťahovania na 1.poschodie a prekládky systémov zatvorená. Nakoľko je prekládka systémov náročnejšia o uvedený systémov Vás budeme informovať rozhlasom.
Ďalej oznamujeme občanom, že v piatok 1.septembra sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Materská škola oznamuje rodičom detí, že posteľné prádlo a pomôcky môžu nosiť do materskej školy dnes 28.augusta, v stredu 30.augusta a vo štvrtok 31.augusta v čase od 08:00 - 14:00 hodiny. Zoznam pomôcok nájdete na internetovej stránke školy.
TJ futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že v utorok 29. augusta o 17:00 hodine odohrá mužstvo dospelých zápas 2. kola Pohára OBFZ proti mužstvu TJ Chrenová, na futbalovom štadióne v Nových Sadoch.
Personálna spoločnosť INDEX NOSLUŠ Vám ponúka pracovnú príležitosť na hlavný pracovný pomer v priemyselnom parku Nitra. Pracovné pozície sú "výrobný operátor" a "operátor logistiky/skladník " zo zaujímavým nástupným platom. V týchto oblastiach Vám ponúkajú dlhodobú prácu s nástupom ihneď. Zástupcovia personálnej spoločnosti INDEX NOSLUŠ navštívia našu obec dňa 30. augusta v stredu v čase od 08:55 do 09:35 pred obecným úradom, kde Vám poskytnú bližšie informácie o ponúkanej práci.
Jednota dôchodcov Slovenska v Nových Sadoch Vás srdečne pozýva na turistickú prechádzku do prírody k poľovníckej chate pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa bude konať v utorok 29. augusta. Zraz účastníkov bude o 13:00 hodine pri Obecnom úrade v Nových Sadoch. So sebou si môžete priniesť niečo na opekanie. Všetci ste srdečne vítaní.
celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor:

Doplnenie oznamu zo dňa 25.08.2017

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že v pondelok 28. augusta bude zatvorená.
MUDr. Grafenau oznamuje , že v pondelok 04. 09.2017 bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Uherová v Nitre na Štúrovej ulici 38, v čase od 07:30 - 12:00. Súrne prípady konzultovať na telefónnom čísle 037/6525286.
Materská škola oznamuje rodičom detí, že posteľné prádlo a pomôcky môžu nosiť do materskej školy v pondelok 28.augusta, stredu 30.augusta a štvrtok 31.augusta v čase od 08:00 - 14:00 hodiny. Zoznam pomôcok nájdete na internetovej stránke školy.
Futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že mužstvo dospelých odohrá v nedeľu 27.augusta 2017 o 17:00 hodine na majstrovský futbalový zápas s TJ Mojmírovce, na futbalovom štadióne v Nových Sadoch. celý text

ostatné | 25. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 25.08.2017

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že dnes 25. augusta je pošta zatvorená z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov.
Jednota dôchodcov Slovenska v Nových Sadoch Vás srdečne pozýva na turistickú prechádzku do prírody k poľovníckej chate pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa bude konať v utorok 29. augusta. Zraz účastníkov bude o 13:00 hodine pri Obecnom úrade v Nových Sadoch. So sebou si môžete priniesť niečo na opekanie. Všetci ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 25. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 22.08.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 23. augusta sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu.
Jednota dôchodcov Slovenska v Nových Sadoch Vás srdečne pozýva na turistickú prechádzku do prírody k poľovníckej chate pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa bude konať v utorok 29. augusta. Zraz účastníkov bude o 13:00 hodine pri Obecnom úrade v Nových Sadoch. So sebou si môžete priniesť niečo na opekanie. Všetci ste srdečne vítaní.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom z Nových Sadov, že sa odpisuje stav vody na vodomeroch. Z tohto dôvodu Vás vodárenská spoločnosť žiada o ich sprístupnenie. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 21.08.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 23. augusta sa v obci uskutoční zber BIO odpadu.
Firma GAMA MONT s.r.o., príjme do pracovného pomeru vodára, elektrikára, pomocného montážnika. Nástup možný ihneď. Výhodné platobné podmienky. Kontakt 0948 690 985 celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 09.08.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí sú evidovaní v zdravotnom stredisku v Lužiankach u p. MUDr. Grafenau, že predpisovanie liekov je možné zjednodušiť v spolupráci s lekárňou v Nových Sadoch, kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie.
Obecný úrad oznamujem občanom, že v piatok 11. augusta sa v obci uskutoční zber plastov.
Trvalková škôlka Viktória hľadá brigádnikov. Viac informácií sa dozviete na telefonom čísle 0907 793 162.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 07.08.2017

Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom, že v stredu 09.augusta sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 02.08.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 04. augusta sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou si Vás srdečne dovoľujú pozvať na Letnú slávnosť, ktorá sa uskutoční v sobotu, 05.augusta so začiatkom o 18:00 hodine v parku pri obecnom úrade v Nových Sadoch. Počas slávnosti sa otvoria aj bráy kaštieľa a to v čase od 14:00 do 16:30 hodiny. Vstupné pre deti do 15 rokov 0,50 Eur a pre dospelých 1,00 Euro.
PD Devio oznamuje všetkým svojím členom dôchodcom, ktorí odišli do dôchodku z družstva, že dňa 03. augusta v čase od 13:00 do 14:00 bude na obvyklých miestach vyplácať sociálny príspevok.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nové Sady oznamuje rodičom resp. zákonným zástupcom detí, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi, že si môžu uplatniť nárok na ďalšiu finančnú pomoc
ÚPSVaR pre svoje deti, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ.
Finančná pomoc sa poskytuje ako :
Príspevok na obed – stravovanie v ZŠS t. j. v školskej jedálni
Príspevok na školské potreby
K uplatneniu sa treba prihlásiť v ZŠ Nové Sady
v dňoch 03. až 07.08.2017, v čase od 8°°h do 14°°h
08.08.2017, v čase od 8°°h do 12°°h
Treba sa preukázať potvrdením ÚPSVaR o hmotnej núdzi.

Finančnú pomoc ÚPSVaR si môžu uplatniť aj rodičia resp. zák. zástupcovia, ktorých príjem je nižší ako ŽM(životného minima). Títo si nárok uplatňujú na ÚPSVaR v Nitre ,Štefánikova 88, pri autobusovej stanici. Potvrdenie o návšteve školy môžete si vyzdvihnúť v dňoch 03. až 07.08.2017, v čase od 8°°h do 14°°h
08.08.2017, v čase od 8°°h do 12°°h

Na ÚPSVaR si môžete uplatniť nárok na september 2017 do 10.08.2017 v čase úradných hodín.
Nároky na finančnú pomoc ÚPSVaR si môžete uplatňovať aj počas šk. r. ak sa zmení Vaša finančná situácia vždy ku dňu 10. v mesiaci.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 28. júla 2017

Ambulancia pre deti a dorast MUDr. Lauková oznamuje občanom, že od 31. júla sa ordinuje v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku Nové Sady. Vchod je od hlavnej cesty.
Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v Sile našiel dron a taktiež kľúč, majitelia si ich môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Ďalej oznamujeme občanom zo Sily, ktorí ešte nezaplatili poplatok za vodu, aby tak urobili do 31.júla. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 27. júla 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v Sile našiel dron. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Nových Sadoch. Taktiež sa v Sile pri Žliabku našiel kľúč. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v Nových Sadoch. Oznamujeme občanom zo Sily, ktorý ešte nezaplatili poplatok za vodu, aby tak urobili do 31. júla. celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 25.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa v Sile pri Žliabku našiel kľúč, majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu, 26. júla sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 24.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu, 26. júla sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu. celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 20.07.2017

Oznamujeme občanov, že v sobotu 22.07.2017 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok je 5,00 EUR za jedného psa. Očkovanie bude prebiehať nasledovne:
Sila od 09:00 - 10:00 pri bývalej knižnici
Nové Sady 10:00 - 11:30 pri obecnom úrade
Kotrbál od 12:00 - 12:30 pri autobusovej zastávke
Ceroviny od 12:30 - 13:00 pri autobusovej zastávke celý text

ostatné | 20. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 19.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 21.júla sa v obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, že sa vyberá poplatok za vodu, ktorý je potrebný uhradiť do 31.júla na obecnom úrade.
Mliečny expres oznamuje občanom, že z dôvodu dopravnej nehody bude predaj v našej obci až do odvolania pozastavený.
Neštátna stomatologická ambulancia oznamuje občanom, že od 24.júla do 09.augusta nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 14.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, že sa vyberá poplatok za vodu, ktorý je potrebné zaplatiť do 31. júla na obecnom úrade.
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou oznamuje zástupcom miestnych podnikateľov, ktorí majú záujem participovať na zabezpečení občerstvenia na podujatí Novosadská brázda, že v pondelok 17. júla o 18: 00 hodine sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie kultúrnej komisie, kde hlavnou témou bude zabezpečenie občerstvenia na tomto podujatí.
TJ Futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu , že odohrá priateľské stretnutia nasledovne: dorast v sobotu 15. júla o 14:30 s TJ Ivanka pri Nitre a muži v nedeľu 16. júla o 15:30 s TJ Lehota. Oba na futbalovom štadióne v Nových Sadoch.
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady dôrazne žiada občanov, aby v období žatevných prác a zberu slamy sa vyvarovali spaľovaniu odpadu a zakladaniu ohnísk, nakoľko v žatevnom období hrozí zvýšené riziko požiaru. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 12.07.2017

Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou oznamuje zástupcom miestnych podnikateľov, ktorí majú záujem participovať na zabezpečení občerstvenia na podujatí Novosadská brázda, že v pondelok 17.07.2017 o 18:00 hodine sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie kultúrnej komisie, kde hlavnou témou bude zabezpečenie občerstvenia na tomto podujatí.

Obecný úrad ďalej oznamuje, že zajtra, t.j. vo štvrtok 13.07.2017 sa v obci uskutoční vývoz papiera a v piatok 14.07.2017 sa uskutoční zber plastov. celý text

ostatné | 12. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 11.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 12.07.2017 sa v obci uskutoční vývoz BIO odpadu. Vo štvrtok 13.07.2017 sa uskutoční vývoz papiera a v piatok 14.07.2017 sa uskutoční vývoz plastov. Ďalej obecný úrad oznamuje občanom, že bol pokosený cintorín v Sile, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov. Na cintoríne v Sile sa našla kalkulačka a meracie pásmo. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade. celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 07.07.2017

Obecnú úrad oznamuje občanom, že bol pokosený cintorín v Sile, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov.
Telovýchovná jednota futbalový klub Nové Sady Vás srdečne pozýva na priateľský zápas A-,mužstva, ktorý sa uskutoční v sobotu, 08.07. o 18:30 na futbalovom štadióne v Nových Sadoch proti A-mužstvu z Veľkých Ripnian. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 04.07.2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa pred kvetinárstvom v Nových Sadoch našiel mobilný telefón. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Ďalej oznamujeme občanom, že v piatok 07.07.2017 sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.
MS SČK , MO Jednoty dôchodcov na Slovensku a COOP Jednota v Nových Sadoch oznamuje občanom, ktorí sú prihlásení na kúpalisko do Štúrova a ešte nezaplatili cenu zájazdu, aby tak urobili do piatku 07.07.2017 u pani Krčmárovej. celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor:

Ordinačné hodiny Neštátnej ambulancie pre deti a dorast

Ordinačné hodiny počas letných prázdnin:
Od 26.06.2017 do 07.07.2017 sa ordinuje nasledovne:
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
U: 07:00 - 09:00 Čakajovce
S: 07:00 - 09:00 Nové Sady
Š: 07:00 - 09:00 Čakajovce
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
Denne od 10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce

Od 17.07.2017 do 28.07.2017 sa ordinuje v Detskom zdravotnom stredisku v Čakajovciach nasledovne:
P: 10:00 - 12:00
U: 07:30 - 10:00
S: 10:00 - 12:00
Š: 11:30 - 13:30
P: 13:30 - 15:00

Od 31.07.2017 do 11.08.2017 sa ordinuje nasledovne:
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
U: 07:00 - 09:00 Čakajovce
S: 07:00 - 09:00 Nové Sady
Š: 07:00 - 09:00 Čakajovce
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
Denne od 10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce

Od 14.08.2017 - 25.08.2017 sa ordinuje v Detskom zdravotnom stredisku v Čakajovciach nasledovne:
P: 10:00 - 12:00
U: 07:30 - 10:00
S: 10:00 - 12:00
Š: 11:30 - 13:30
P: 13:30 - 15:00 celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor:

Pozvanie na verejné zhromaždenie

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že dňa 01.07.2017 o 18:00 sa v kaštieli uskutoční verejné zhromaždenie občanov, ktorého predmetom budú témy:
- zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
- činnosť ambulancie všeobecného lekára
V prípade, že Vám nevyhovuje termín verejného zhromaždenia a uvedené témy Vás zaujímajú, dovoľujeme si Vás informovať, že verejné zhromaždenia k týmto témam sa uskutočnia aj v susedných obciach.
celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 29.06.2017

Obecný úrad Nové Sady oznamuje občanom zo Sily, že na základe generálnej opravy ponorného čerpadla a potrubí bola dodávka pitnej vody obnovená. Nepredpokladáme jej prerušenie z dôvodu porúch. Naďalej však trvá zákaz plytvania obecnou vodou.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MUDr. Gašparovič oznamuje pacientom, že od pondelka 03. júla 2017 bude pacientom poskytovaná zdravotná starostlivosť v ambulancii všeobecnej lekárky MUDr. Grafenau v Lužiankach.
Ordinačné hodiny:
Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok
(v Lužiankach):
07:00-08:00 odbery, injekcie
08:00- 13:00 ambulantná činnosť
Streda (v Šuriankach):
07:00-08:00 odbery, injekcie
08:00 – 13:00 ambulantná činnosť

Zdravotná dokumentácia všetkých pacientov bude automaticky prevedená do ambulancie MUDr. Grafenau v Lužiankach.
Ambulancia všeobecnej lekárky MUDr. Grafenau oznamuje pacientom, že v čase od 10.07.- 14.07.2017 čerpá dovolenku. Zastupuje ambulancia MUDr. Uherovej v Nitre na Štúrovej ulici č. 38, 1. poschodie.

TJ Futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že dnes 29.06.2017 o 18:30 odohrá mužstvo dorastu futbalový zápas s výberom dorastencov oblastného futbalového zväzu Nitra U19 na futbalovom ihrisku v Nových Sadoch.
celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor:

Oznam zo dňa 28.06.2017

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom zo Sily, že je prerušená dodávka pitnej vody. Vo večerných hodinách bude opäť dočasne obnovená. Z dôvodu výmeny ponorného čerpadla bude prerušená dodávka pitnej vody aj v priebehu zajtrajšieho dňa. O obnovení dodávky pitnej vody Vás budeme informovať.
Obecný úrad ďalej oznamuje občanom, že bol pokosený evanjelický cintorín, v dôsledku čoho mohlo dôjsť k znečisteniu pomníkov.
TJ Futbalový klub Nové Sady oznamuje priaznivcom futbalu, že zajtra 29.06.2017 odohrá mužstvo dorastu futbalový zápas s výberom dorastencov oblastného futbalového zväzu Nitra U 19 na futbalovom ihrisku v Nových Sadoch.
OZ Veteran Car Club Appony Oponice Vás srdečne pozýva na prehliadku historických vozidiel v našej obci a to v nedeľu 02. júla od 10:15 - 11: 15 pred obecným úradom. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná