Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Pomoc obetiam násilia

POMOC OBETIAM NÁSILIA, občianske združenie, Dostojevského rad 1, Bratislava
e-mail: pomocobetiam@pomocobetiam.sk, http://www.pomocobetiam.sk,
IČO: 3179 5382

DOMÁCE NÁSILIE
je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti
Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ.
Mnoho krát nebolo trestné stíhanie vôbec začaté, dokonca ani oznámené. Niektoré formy domáceho násilia, ako napr. psychické, sociálne, ekonomické násilie alebo sexuálne zneužívanie ostávajú často skryté, neodhalené, prípadne je ich okolím tolerované alebo úplne ignorované.
Násilníkom aj obeťou môže byť každý – rodič aj dieťa, ženy a dievčatá, muži, chlapci i seniori. Násilie nie je v mnohých prípadoch vôbec jednoduché rozpoznať.
STOP
SKRYTÉMU DOMÁCEMU NÁSILIU !
PSYCHICKÉMU A FYZICKÉMU TÝRANIU !
ZNEUŽÍVANIU DETÍ .! Obete domáceho násilia nemajú v mnohých prípadoch možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a preto pomoc nezainteresovaných osôb sa stáva nenahraditeľným krokom na ceste k vyslobodeniu sa z utrpenia. BEZPLATNÉ SLUŽBY OBETIAM - právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia -poskytovanie informácií obetiam o ich právach - zastupovanie obetí pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní - sprievod pri všetkých právnych úkonoch v rámci NSK poskytuje poradňa
Pomoc obetiam násilia Nitra Adresa poradne PON : Nitra, Coboriho ul. č. 1, celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu 28.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 28.septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Zber elektroodpadu 30.septembra 2018

O z n a m

Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.9. 2018 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra.
Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad.

a nebezpečný odpad:
staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod.

Zber bude donáškovým spôsobom,
t. z. že v s o b o t u 29. septembra 2018
bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne:
Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri Obecnom úrade v Nových Sadoch vo dvore bývalého NUSSI a
v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici.
Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Informovanie o fungovaní Lekárne a Pošty

Služby obecného úradu Vám budú k dispozícii od pondelka 24.9.2018 v štandardných úradných hodinách v kaštieli na prvom poschodí:
Pondelok 8.00 – 17.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 – 15.30
Štvrtok 8.00 – 15.30
Piatok 8.00 – 12.00
Okrem nefunkčného rozhlasu, nie sú funkčné ani telefonické linky pevnej siete. Požiadali sme Telekom o ich urýchlené sfunkčnenie v budove kaštieľa. V piatok 21.9.2018 vykonal statik obhliadku budovy po požiari. Budovu bude možné zrekonštruovať. O ďalšom postupe rozhodne obecné zastupiteľstvo. V súčasnosti prebiehajú sanačné práce po požiari oprávnenou firmou. Od soboty bude na streche pracovať Záchranná hasičská jednotka z Malaciek na prekrytí strechy fóliou, aby sme zabránili zatečeniu dažďovej vody do objektu.
Služby lekárne budú poskytované taktiež od pondelka 24.9.2018 v kaštieli na prízemí v čase:
Pondelok 8.00 – 14.00
Utorok 8.00 – 17.00 (okrem 25.9.2018, kedy bude lekáreň otvorená od 13.00)
Streda 8.00 – 14.00
Štvrtok 8.00 – 17.00
Piatok 8.00 – 14.00
V dôsledku hasenia požiaru boli niektoré recepty dodané do lekárne v tlačenej forme znehodnotené. Preto, ak ste mali recepty už odovzdané v lekárni, odporúčame Vám osobne kontaktovať lekáreň v prevádzkových hodinách. Telefonické spojenie, ktoré ste doteraz používali nie je funkčné.
Prevádzka pošty poskytuje svoje služby v Lužiankach v čase:
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 15.00
Od 12.00 do 12.30 je obedná prestávka. Občanom z Nových Sadov sú služby poskytované pri samostatnom okienku. Od októbra budú poštové služby poskytované v kaštieli na prízemí. O presnom termíne spustenia poštových služieb Vás budeme informovať. Doručovanie bežných zásielok zostalo v obci bez zmeny.
Na činnosť materskej školy nám bolo ponúknutých k dispozícii niekoľko priestorov, v ktorých v stredu 19.9.2018 vykonali obhliadku zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Materskú škôlku sme chceli zachovať kvôli lepšej dostupnosti pre rodičov a ich deti naďalej v Nových Sadoch, avšak po obhliadke potenciálnych budov bolo rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva:
- budova bývalej školy v Šuriankach – nevyhovujúca z dôvodu nedostatočných m2
- budova zborového domu v Nových Sadoch – nevyhovujúca, nakoľko do WC je prístup len zvonku
- priestory v budove bývalej prevádzky IFood – nevyhovujúca, nakoľko požiadavky na dobudovanie priečok, umelého odvetrávania a sociálnych zariadení, by umožnili spustenie prevádzky o viac ako mesiac
- priestory v kultúrnom dome v Malom Záluží – nevyhovujúce z dôvodu komplikovaných únikových ciest
- priestory v kultúrnom dome v Kapinciach – vyhovujúce

V pondelok 24.9.2018 sa v uvedených priestoroch uskutoční ich opätovná obhliadka po zariadení nábytkom a ostatným vybavením kompetentnými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Po vydaní ich kladného stanoviska bude prevádzka materskej školy obnovená. Stravu bude dovážať zamestnankyňa obecného úradu z Čabu, za čo patrí pani starostke Andackej veľké poďakovanie.
Za nezištnú pomoc v neľahkej situácii chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ochrániť naše deti pred požiarom a riskovali tým vlastné zdravie, členom dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za veľké odborné nasadenie, dobrovoľníkom pomáhajúcim nasledujúci deň pri záchrane majetku všetkých prevádzok v budove, starostom okolitých obcí a p. farárke Juššíkovej za ochotu prichýliť naše deti do svojich priestorov a všetkým, ktorí ponúkli materiálnu a finančnú pomoc. V krátkom čase bude po odsúhlasení Ministerstvom financií SR spustený účet určený pre Rodičovské združenie pri materskej škole v Nových Sadoch, kde bude možné poukázať finančné prostriedky určené na zmiernenie následkov požiaru. Menovite sa všetkým poďakujeme v najbližšom vydaní nášho občasníka.
celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Dočasná skládka BIO odpadu

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka BIO odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre, haluzinu, kôrovie. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 30. novembra 2018, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať. Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad napr. hnijúce ovocie, korene stromov, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod. , na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Obecný úrad - ZATVORENÝ

Obecný úrad oznamuje občanom, že je z technických príčin do odvolania zatvorený. Taktiež oznamujeme občanom, že je nefunkčný rozhlas, preto prosíme o zhovievavosť a sledovanie webového sídla obce. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 14. septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor:

Zber plastov

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 11.septembra sa v obci uskutoční vývoz plastov. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Sila

Západoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom zo Sily, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 13.09.2018 v čase od 07:30 - 11:30 bez dodávky elektriny nasledovné čísla domov v Sile:
od č.3 až po 50
od č. 99 až po 111
od č. 130 až po 158 celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor:

PD Devio - naturálie

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje nahláseným záujemcom o naturálie, že sa budú vydávať v sobotu 08.09.2018 od 08:00 - 12:00 na stredisku Nové Sady v sklade so vstupom od Šurianskej cesty. Cena za 100 kg naturálií je 13,20 s DPH. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor:

Zber BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 05. septembra sa v obci uskutoční zber BIO odpadu. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu - PONDELOK

Zber komunálneho odpadu bude z dôvodu poruchu prebiehať v PONDELOK 03.09.2018 celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor:

MUDr. Lauková 03.-07.09.2018

DZS v Nových Sadoch, MUDr. Lauková oznamuje, že od 3.-07.septembra ordinuje v Čakajovciach:
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok - 10:00 - 12:00
Piatok - 13:00 - 14:30 celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Pozvanie na predvolebnú kampaň

Milí voliči,občania Nových Sadov,Sily,Kotrbálu a Cerovín.
Dovoľte mi,aby som Vás pozvala na moju predvolebnú kampaň,ktorá sa bude konať dňa 1.9.2018, to je v sobotu, pred budovou obecného úradu v Nových Sadoch. Podujatie bude otvorené príhovorom o 15:00 a bude pokračovať do 18:00 hod. Zatancovať Vám príde folklórny súbor Drienka ,pozvaní sú aj hostia a osobnosti zimného športu .Podávať sa bude predvolebná kapustnica,čapovať pivo a kofola.Myslela som aj na najmenších,pre ktorých máme pripravenú cukrovú vatu,pukance a kolotoč.Samozrejme všetko čo sa týka jedla a zábavy je pre Vás zdarma.
Teším sa na stretnutie s Vami a ešte raz Vás srdečne pozývam, kandidátka na starostku obce Mgr.MiroslavaTatarkovičová
celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:

Materská škola Nové Sady

Oznamujeme rodičom detí z Materskej školy Nové Sady, že z dôvodu rekonštrukcie budovy MŠ bude od 3.9.2018 prevádzka MŠ v budove Obecného úradu Nové Sady.

Žiadame rodičov, aby v dňoch 27.8.2018 (pondelok) v čase od 10.30 do 14.00 hod., 28.8. a 30.8.2018 (utorok, štvrtok) v čase od 8.00 do 14.00 hod. priniesli do budovy obecného úradu (2. poschodie) čisté návlečky (zapožičané z MŠ), náhradné veci (v textilnom vrecku alebo v pevnejšej igelitke - PODPÍSANEJ), pevnejší vešiak - PODPÍSANÝ, pyžamo a papuče.

Upozorňujeme rodičov, aby všetky osobné veci detí boli PODPÍSANÉ.

NÁHRADNÉ VECI: spodná bielizeň, ponožky,pančuchy,tričko, tepláky, hrebeň.

Hygienické potreby, ktoré zvyknú rodičia nosiť k začiatku školského roka (toaletný papier, hygienické vreckovky, tekuté mydlo, zubná pasta) budeme preberať až po dokončení rekonštrukcie MŠ.

Telefónne číslo MŠ: 0910 778 636 celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:

Prechádzka JDS Nové Sady a MSSČK

Jednota dôchodcov Slovenska v Nových Sadoch v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža v Nových Sadoch Vás srdečne pozývajú na prechádzku k poľovníckej chate spojenú s opekačkou, ktorá sa uskutoční v stredu 29.augusta. Odchod je o 13:30 od budovy obecného úradu v Nových Sadoch. Všetci ste srdečne pozvaní celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 27.augusta, t.j. v pondelok o 17:00 hodine, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu na 1.poschodí. celý text

ostatné | 23. 8. 2018 | Autor:

MUDr. Uherová - dovolenka

MUDr. Uherová oznamuje pacientom, že od 27. augusta do 12. septembra čerpá dovolenku.
Zastupovanie počas dovolenky je nasledovné:
od 27.08.-03.09.2018 MUDr. Čuláková, Medicentrum, Čajkovského 46, Nitra - Klokočina
od 04.09.-07.09.2018 MUDr. Grafenau, zdravotné stredisko Lužianky
od 10.09.-12.09.2018 - MUDr. Kružlíková, Štúrova 7, Internát SPU Nitra pri moste. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor:

Zber BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že 22.augusta sa v obci uskutoční zber BIO odpadu. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor:

Zber papiera a zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zajtra 16.augusta sa v obci uskutoční zber papiera a v piatok 17.augusta sa uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor:

Oznam Základnej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Nové Sady 176 oznamuje rodičom, resp. zákonným zástupcom detí, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi, že si môžu uplatniť nárok na ďalšiu finančnú pomoc ÚPSVaR pre svoje deti, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ. Finančná pomoc sa poskytuje ako :
• príspevok na obed – stravovanie v ZŠS, t. j. v školskej jedálni,
• príspevok na školské potreby.
K uplatneniu sa treba prihlásiť v ZŠ Nové Sady v dňoch 02. až 08.08.2018 v čase od 8°°h do 14°°h. Je potrebné preukázať sa potvrdením ÚPSVaR o hmotnej núdzi.


Finančnú pomoc ÚPSVaR si môžu uplatniť aj rodičia, resp. zák. zástupcovia, ktorých príjem je nižší ako ŽM (životné minimum). Títo si nárok uplatňujú na ÚPSVaR v Nitre, Štefánikova č. 88, pri autobusovej stanici. Potvrdenie o návšteve školy si môžete vyzdvihnúť v dňoch 02. až 08.08.2018 v čase od 8°°h do 14°°h.
Na ÚPSVaR si môžete uplatniť nárok na september 2018 do 10.08.2018 v čase úradných hodín.
Nároky na finančnú pomoc ÚPSVaR si môžete uplatňovať aj počas školského roka, ak sa zmení Vaša finančná situácia vždy ku dňu 10. v mesiaci. Od 01.07.2018 sa Opatrením č. 196/2018 Z. z. zmenila výška životného minima.
celý text

ostatné | 27. 7. 2018 | Autor:

Pošta 26.júla ZATVORENÁ

Pošta Nové Sady oznamuje občanom, že vo štvrtok 26.júla bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. Služby zabezpečuje pošta Zbehy. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor:

Zber BIO odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 25.júla sa v obci uskutoční zber BIOodpadu. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor:

Poplatok za vodu - Sila

Obecný úrad oznamuje občanom zo Sily, ktorí majú obecný vodovod, že sa vyberá poplatok za vodu za II. štvrťrok 2018. Tento poplatok je potrebné zaplatiť do 31.júla. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor:

Zber odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 11.júla sa v obci uskutoční zber BIO odpadu, vo štvrtok 12.júla zber papiera a v piatok 13. júla zber plastov. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor:

Správy miestneho rozhlasu Florián

Tu si môžete vypočuť všetky nové hlásenia celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 6.júla sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor:

Zdravotné stredisko Nové Sady

Zdravotné stredisko Nové Sady oznamuje občanom, že od 2.7.2018 bude obnovené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Zdravotnom stredisku Nové Sady, ktoré bude vykonávať MUDr. Uherová

Ordinačné hodiny v Zdravotnom stredisku Nové Sady

utorok od 13.30 do 15.30 hod.
štvrtok od 13.30 do 15.30 hod.
telefónne číslo ambulancia Nové Sady: mobil: 0940 366 805

Po príchode do čakárne je potrebné sa zapísať do poradovníku.
mail lekár: doctor.4u@centrum.sk

Odbery v ambulancii Nové Sady:

Možnosť objednania dlhodobo užívaných liekov telefonicky príp. mailom. Taktiež je možné predpísanie liekov prostredníctvom poštovej schránky, ktorá je umiestnená v čakárni ambulancie počas ordinačných hodín.

Plánovaná dovolenka pre ambulanciu v Nitre od 16.7.2018 do 20.7.2018 (v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch sa v utorok a vo štvrtok bude ordinovať).
Dovolenka v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch od 27.08.2018 - 17.09.2018

stredy od 1.7.2018 do 12.9.2018 sa v ambulancii v Nitre poobede od 13.00 do 17.00 hod. neordinuje

Počas celého týždňa môžu pacienti využiť aj ambulanciu MUDr. Uherovej v Nitre na Štúrovej ulici č.38.

Ordinačné hodiny v ambulancii v Nitre:

pondelok 07:00 - 14:00
utorok 07:00 - 12:30
streda 08:00 - 11:00 13:00 - 17:00
štvrtok 07:00 - 12.30
piatok 07:00 - 13:00


telefónne číslo ambulancia Nitra pevná linka: 037 / 652 52 86

mobil: 0910 326 075

mail sestra: doctor4u.amb@gmail.com

Odbery v ambulancii v Nitre: denne od 7.00 do 10.30 hod

streda od 8.00 do 10.30 hod

celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

Ordinovanie MUDr. Lauková počas prázdnin 2018

Detské zdravotné stredisko MUDr. Lauková oznamuje, že počas prázdnin ordinuje nasledovne:

Od 02.07.2018 do 13.07.2018
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
U: 07:00 - 09:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
S: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
Š: 07:00 - 09:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce

Od 16.07.2018 do 27.07.2018
P:10:00 - 12:00 Čakajovce
U:10:00 - 12:00 Čakajovce
S:10:00 - 12:00 Čakajovce
Š:10:00 - 12:00 Čakajovce
P:10:00 - 12:00 Čakajovce

Telefónne číslo: 037/ 77 931 67, 037/ 7795048

Od 30.07.2018 do 10.08.2018
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
U: 07:00 - 09:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
S: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
Š: 07:00 - 09:00 Čakajovce
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce
P: 07:00 - 09:00 Nové Sady
10:00 - 12:00 Výčapy Opatovce

Od 13.08.2018 do 24.08.2018
P:10:00 - 12:00 Čakajovce
U:10:00 - 12:00 Čakajovce
S:10:00 - 12:00 Čakajovce
Š:10:00 - 12:00 Čakajovce
P:10:00 - 12:00 Čakajovce

Telefónne číslo: 037/7793167, 037/7795048
celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.jún 2018

Starostka Obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25.6.2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.,ktoré sa bude konať v podkroví budovy obecného úradu.
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 10
posledná