Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

25.09.2017

Porucha rozhlasu

Vážení občania, na základe hlásenia o nefunkčnosti rozhlasu si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť pri odstránení poruchy a sledovanie webového sídla obce, kde budeme uverejňovať všetky oznamy. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

25.09.2017

Oznam zo dňa 25. septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 29. septembra sa uskutoční zber komunálneho odpadu. Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.septembra 2017 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra. Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad a nebezpečný odpad: staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod. Zber bude donáškovým spôsobom, t. z. že v s o b o t u 30.septembra 2017 bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne: Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. na parkovisku pri Obecnom úrade v Nových Sadoch a v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici. Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.

Detail

18.09.2017

Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 19. septembra, to je v utorok o 18:00 hodine, ktoré sa bude konať v kaštieli v Nových Sadoch.

Detail

18.09.2017

Oznam zo dňa 18. septembra 2017

ZO JDS v Nových Sadoch organizuje zájazd na kúpalisko do Poľného Kesova, ktorý sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017. Odchod autobusu bude o 09:00 hodine od Základnej školy v Nových Sadoch a bude prechádzať cez Silu a Čab. Kúpanie je na 3 hodiny v krytom bazéne. Vstupné je 4 eurá. Prihlásiť sa môžete u p. Balúchovej na mobilnom telefónnom čísle 0908 032 320 alebo na pevnom telefónnom čísle 78 943 86. Základná škola v Nových Sadoch organizuje zber papiera. Zber bude prebiehať od 18. septembra do 29. septembra, každý pracovný deň dopoludnia od 07:00 do 09:00 hodiny a popoludní od 14:30 do 17:30 hodiny. Papier od Vás preberie školník. V prípade jeho neprítomnosti môžete papier nechať vedľa kontajneru. Obecný úrad oznamuje občanom, že v stredu 20. septembra sa v obci uskutoční zber BIO odpadu a vo štvrtok 21. septembra sa uskutoční zber papiera. Starostka obce Nové Sady zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 19. septembra , to je v utorok o 18:00 hodine, ktoré sa bude konať v kaštieli v Nových Sadoch. Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že bude v čase od 19.09. - 27.09.2017 vykonávať odpočet elektrickej energie a preto je potrebné sprístupniť elektromery.

Detail

12.09.2017

Oznam zo dňa 12.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 15. septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu. Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre a haluzinu. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 15.novembra 2017, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať. Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod., na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta. Obec Nové Sady v spolupráci s kultúrnou komisiou si Vás srdečne dovoľujú pozvať na súťaž v orbe malotraktormi pod názvom „Novosadská brázda“, ktorá sa uskutoční dňa 16. septembra 2017 za areálom Poľnohospodárskeho družstva Devio v Nových Sadoch. Súťažiaci budú orať od 10:00 – 12:00. Po vyhodnotení súťaže sa môžete tešiť na hudobné vystúpenie Pavla Latáka a hudobných skupín Acoustic Groove, Hrdza, Soundkraft a The Paranoid. Sprievodnými podujatiami budú prekážkový beh, ktorý organizujeme pre deti a mládež v spolupráci s občianskym združením OCR Kids Nitra, ale aj mnohé zaujímavé súťaže pre dospelých. Registrácia na prekážkový beh bude prebiehať od 09:00 – 10:00 hodiny. Zúčastneným odporúčame priniesť si aj nejaké náhradné oblečenie. V súťažiach pre dospelých čaká pre najlepších strieborný náramok ale aj fľaša Frndžalice. Podujatie spestrí aj bohatá tombola. Občerstvenie zabezpečuje slovenský výrobca mäsových a mliečnych produktov, u ktorého si budete môcť okrem jedál rýchleho občerstvenia zakúpiť aj ich produkty ako napríklad jogurty, parené syry, bryndzu, klobásky, slaninku a ďalšie produkty vyrobené na Slovensku. Sprievodný program od 12:00 hodine obohatia taktiež vyhliadkové lety nad našou obcou. Štart lietadla bude na letisku PD DEVIO Nové Sady, ktoré je prístupné po poľnej ceste medzi Novými Sadmi a Kotrbálom aj motorovým vozidlom. Let trvá 10 minút, maximálna kapacita lietadla sú tri osoby. Jeho presnú trasu si môžete dohodnúť s pilotom. Cena letu na osobu je 20 €. V prípade záujmu je potrebné dostaviť sa na určené miesto alebo môžete využiť kyvadlovú dopravu z miesta konania Novosadskej brázdy, ktorú bude zabezpečovať spoločnosť, ktorá vyhliadkové lety ponúka. Rezerváciu na vyhliadkový let nahláste prosím na Obecnom úrade v Nových Sadoch osobne, telefonicky na 0904 621 557 alebo emailom na ivana.tomanova@novesady.sk . V prípade nízkeho záujmu sa vyhliadkové lety neuskutočnia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Detail

Kalendár akcií

31.12.2017

Kalendár podujatí 2017

Kalendár podujatí obcí, združení, klubov, organizácií a podnikateľských subjektov v územnej pôsobnosti OZ RADOŠINKA.

OZ Radošinka

02.01.2017 - 31.12.2017

Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017

Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií na rok 2017

Obec Štitáre