Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

25.09.2018

Pomoc obetiam násilia

POMOC OBETIAM NÁSILIA, občianske združenie, Dostojevského rad 1, Bratislava e-mail: pomocobetiam@pomocobetiam.sk, http://www.pomocobetiam.sk, IČO: 3179 5382 DOMÁCE NÁSILIE je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ. Mnoho krát nebolo trestné stíhanie vôbec začaté, dokonca ani oznámené. Niektoré formy domáceho násilia, ako napr. psychické, sociálne, ekonomické násilie alebo sexuálne zneužívanie ostávajú často skryté, neodhalené, prípadne je ich okolím tolerované alebo úplne ignorované. Násilníkom aj obeťou môže byť každý – rodič aj dieťa, ženy a dievčatá, muži, chlapci i seniori. Násilie nie je v mnohých prípadoch vôbec jednoduché rozpoznať. STOP SKRYTÉMU DOMÁCEMU NÁSILIU ! PSYCHICKÉMU A FYZICKÉMU TÝRANIU ! ZNEUŽÍVANIU DETÍ .! Obete domáceho násilia nemajú v mnohých prípadoch možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a preto pomoc nezainteresovaných osôb sa stáva nenahraditeľným krokom na ceste k vyslobodeniu sa z utrpenia. BEZPLATNÉ SLUŽBY OBETIAM - právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia -poskytovanie informácií obetiam o ich právach - zastupovanie obetí pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní - sprievod pri všetkých právnych úkonoch v rámci NSK poskytuje poradňa Pomoc obetiam násilia Nitra Adresa poradne PON : Nitra, Coboriho ul. č. 1,

Detail

25.09.2018

Zber komunálneho odpadu 28.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 28.septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.

Detail

25.09.2018

Zber elektroodpadu 30.septembra 2018

O z n a m Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.9. 2018 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra. Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad. a nebezpečný odpad: staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod. Zber bude donáškovým spôsobom, t. z. že v s o b o t u 29. septembra 2018 bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne: Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri Obecnom úrade v Nových Sadoch vo dvore bývalého NUSSI a v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici. Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.

Detail

25.09.2018

Informovanie o fungovaní Lekárne a Pošty

Služby obecného úradu Vám budú k dispozícii od pondelka 24.9.2018 v štandardných úradných hodinách v kaštieli na prvom poschodí: Pondelok 8.00 – 17.00 Utorok nestránkový deň Streda 8.00 – 15.30 Štvrtok 8.00 – 15.30 Piatok 8.00 – 12.00 Okrem nefunkčného rozhlasu, nie sú funkčné ani telefonické linky pevnej siete. Požiadali sme Telekom o ich urýchlené sfunkčnenie v budove kaštieľa. V piatok 21.9.2018 vykonal statik obhliadku budovy po požiari. Budovu bude možné zrekonštruovať. O ďalšom postupe rozhodne obecné zastupiteľstvo. V súčasnosti prebiehajú sanačné práce po požiari oprávnenou firmou. Od soboty bude na streche pracovať Záchranná hasičská jednotka z Malaciek na prekrytí strechy fóliou, aby sme zabránili zatečeniu dažďovej vody do objektu. Služby lekárne budú poskytované taktiež od pondelka 24.9.2018 v kaštieli na prízemí v čase: Pondelok 8.00 – 14.00 Utorok 8.00 – 17.00 (okrem 25.9.2018, kedy bude lekáreň otvorená od 13.00) Streda 8.00 – 14.00 Štvrtok 8.00 – 17.00 Piatok 8.00 – 14.00 V dôsledku hasenia požiaru boli niektoré recepty dodané do lekárne v tlačenej forme znehodnotené. Preto, ak ste mali recepty už odovzdané v lekárni, odporúčame Vám osobne kontaktovať lekáreň v prevádzkových hodinách. Telefonické spojenie, ktoré ste doteraz používali nie je funkčné. Prevádzka pošty poskytuje svoje služby v Lužiankach v čase: Pondelok 8.00 – 15.00 Utorok 8.00 – 15.00 Streda 8.00 – 17.00 Štvrtok 8.00 – 15.00 Piatok 8.00 – 15.00 Od 12.00 do 12.30 je obedná prestávka. Občanom z Nových Sadov sú služby poskytované pri samostatnom okienku. Od októbra budú poštové služby poskytované v kaštieli na prízemí. O presnom termíne spustenia poštových služieb Vás budeme informovať. Doručovanie bežných zásielok zostalo v obci bez zmeny. Na činnosť materskej školy nám bolo ponúknutých k dispozícii niekoľko priestorov, v ktorých v stredu 19.9.2018 vykonali obhliadku zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Materskú škôlku sme chceli zachovať kvôli lepšej dostupnosti pre rodičov a ich deti naďalej v Nových Sadoch, avšak po obhliadke potenciálnych budov bolo rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva: - budova bývalej školy v Šuriankach – nevyhovujúca z dôvodu nedostatočných m2 - budova zborového domu v Nových Sadoch – nevyhovujúca, nakoľko do WC je prístup len zvonku - priestory v budove bývalej prevádzky IFood – nevyhovujúca, nakoľko požiadavky na dobudovanie priečok, umelého odvetrávania a sociálnych zariadení, by umožnili spustenie prevádzky o viac ako mesiac - priestory v kultúrnom dome v Malom Záluží – nevyhovujúce z dôvodu komplikovaných únikových ciest - priestory v kultúrnom dome v Kapinciach – vyhovujúce V pondelok 24.9.2018 sa v uvedených priestoroch uskutoční ich opätovná obhliadka po zariadení nábytkom a ostatným vybavením kompetentnými zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre. Po vydaní ich kladného stanoviska bude prevádzka materskej školy obnovená. Stravu bude dovážať zamestnankyňa obecného úradu z Čabu, za čo patrí pani starostke Andackej veľké poďakovanie. Za nezištnú pomoc v neľahkej situácii chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ochrániť naše deti pred požiarom a riskovali tým vlastné zdravie, členom dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za veľké odborné nasadenie, dobrovoľníkom pomáhajúcim nasledujúci deň pri záchrane majetku všetkých prevádzok v budove, starostom okolitých obcí a p. farárke Juššíkovej za ochotu prichýliť naše deti do svojich priestorov a všetkým, ktorí ponúkli materiálnu a finančnú pomoc. V krátkom čase bude po odsúhlasení Ministerstvom financií SR spustený účet určený pre Rodičovské združenie pri materskej škole v Nových Sadoch, kde bude možné poukázať finančné prostriedky určené na zmiernenie následkov požiaru. Menovite sa všetkým poďakujeme v najbližšom vydaní nášho občasníka.

Detail

20.09.2018

Dočasná skládka BIO odpadu

Obecný úrad v Nových Sadoch oznamuje občanom, že na obecnom pozemku v Sile pri hlavnej ceste od Nových Sadov prvá odbočka vpravo, je vytvorená dočasná skládka BIO odpadu. Na túto skládku môžete voziť konáre, haluzinu, kôrovie. Je označená páskou a preto Vás žiadame, aby ste konáre a haluzinu ukladali len do tohto označeného priestoru. Dočasná skládka je zriadená do 30. novembra 2018, kedy príde drtička odpad podrtiť. Po tomto termíne už nebude možné do uvedeného priestoru konáre a haluzinu ukladať. Dôrazne upozorňujeme občanov, že ukladanie akéhokoľvek iného odpadu, napr. iný biologicky rozložiteľný odpad napr. hnijúce ovocie, korene stromov, papier, sklo, plasty, komunálny, stavebný, veľkorozmerný odpad a pod. , na túto skládku je prísne zakázané a bude sa to považovať za nedovolené nakladanie s odpadom, za čo bude pôvodcovi takéhoto odpadu uložená pokuta.

Detail

Kalendár akcií

13.10.2018

Spomienková slávnosť k 10. výročiu vybudovania rozhľadne Marhát

Turistické podujatie obcí OZ Mikroregión pod Marhátom

OZ Radošinka

24.11.2018

10. výročie súboru ŠURIANČANKA

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka

01.12.2018

Zhotovme si adventný veniec

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka

04.12.2018

Bajzove Zbehy

Súťaž v prednese poézie a prózy

OZ Radošinka

08.12.2018

Vianočné trhy

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka