Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kalendár akcií

13.10.2018

Spomienková slávnosť k 10. výročiu vybudovania rozhľadne Marhát

Turistické podujatie obcí OZ Mikroregión pod Marhátom

OZ Radošinka

24.11.2018

10. výročie súboru ŠURIANČANKA

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka

01.12.2018

Zhotovme si adventný veniec

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka

04.12.2018

Bajzove Zbehy

Súťaž v prednese poézie a prózy

OZ Radošinka

08.12.2018

Vianočné trhy

Kultúrno-spoločenské podujatie

OZ Radošinka

Správy miestneho rozhlasu

25.09.2018

Pomoc obetiam násilia

POMOC OBETIAM NÁSILIA, občianske združenie, Dostojevského rad 1, Bratislava e-mail: pomocobetiam@pomocobetiam.sk, http://www.pomocobetiam.sk, IČO: 3179 5382 DOMÁCE NÁSILIE je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to miliónom ľudí každý rok. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ. Mnoho krát nebolo trestné stíhanie vôbec začaté, dokonca ani oznámené. Niektoré formy domáceho násilia, ako napr. psychické, sociálne, ekonomické násilie alebo sexuálne zneužívanie ostávajú často skryté, neodhalené, prípadne je ich okolím tolerované alebo úplne ignorované. Násilníkom aj obeťou môže byť každý – rodič aj dieťa, ženy a dievčatá, muži, chlapci i seniori. Násilie nie je v mnohých prípadoch vôbec jednoduché rozpoznať. STOP SKRYTÉMU DOMÁCEMU NÁSILIU ! PSYCHICKÉMU A FYZICKÉMU TÝRANIU ! ZNEUŽÍVANIU DETÍ .! Obete domáceho násilia nemajú v mnohých prípadoch možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzajú a preto pomoc nezainteresovaných osôb sa stáva nenahraditeľným krokom na ceste k vyslobodeniu sa z utrpenia. BEZPLATNÉ SLUŽBY OBETIAM - právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia -poskytovanie informácií obetiam o ich právach - zastupovanie obetí pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní - sprievod pri všetkých právnych úkonoch v rámci NSK poskytuje poradňa Pomoc obetiam násilia Nitra Adresa poradne PON : Nitra, Coboriho ul. č. 1,

Detail

25.09.2018

Zber komunálneho odpadu 28.septembra

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 28.septembra sa v obci uskutoční zber komunálneho odpadu.

Detail

25.09.2018

Zber elektroodpadu 30.septembra 2018

O z n a m Oznamujeme občanom, že v sobotu 29.9. 2018 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Zber bude vykonávať firma Envi-Geos Nitra. Bude sa zbierať akýkoľvek elektroodpad napr.: staré chladničky, mrazničky, žehličky, rádia, magnetofóny, televízory, DVD prehrávače, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, práčky, umývačky riadu, počítače, monitory, klávesnice, a iný nerozobratý elektroodpad. a nebezpečný odpad: staré farby, laky, obaly z farieb, neónové žiarivky, autobatérie, použité oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje a pod. Odpad musí byť označený, aby bolo zrejmé o aký odpad ide, napr. farba, postrek, a pod. Zber bude donáškovým spôsobom, t. z. že v s o b o t u 29. septembra 2018 bude pristavené vozidlo a pracovníci firmy Envigeos budú od Vás odpad odoberať a to nasledovne: Nové Sady od 8,15 do 9,45 hod. pri Obecnom úrade v Nových Sadoch vo dvore bývalého NUSSI a v Sile od 9,45 do 10,15 hod. pri bývalej knižnici. Žiadame občanov o striktné dodržanie určeného času zberu.

Detail